PL EN


2013 | XV (XXIV) | 203-214
Article title

On the Artistic Perspectives of the European Union

Authors
Content
Title variants
PL
O artystycznych perspektywach Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The biggest problem of the European Union is that a true poet who would like to write a poem about it has not been born yet. The spiritual foundations of today's EU are not shaped by Christian priests, nor by marshals and generals. They are formed by EU politicians and bureaucrats who tell us the true from the false.Only banal and boring truths can meet the political and bureaucratic criteria of truth. Therefore, the truths of today's Union are banal and boring. They involve no mystery and therefore no metaphysics, in the depth of which individuals would be willing to lose themselves. If it is impossible to die for the Union, we thus need to ask if it is possible to live in the Union. The positive thesis of the article is the conviction that aesthetic experience might be the source of both the spiritual and life-giving mystery and hope.
PL
Największym problemem Unii Europejskiej jest to, że wciąż nie narodził się poeta, który chciałby napisać o niej wiersz. Duchowych podstaw dzisiejszej Unii nie tworzą także chrześci-jańscy kapłani, marszałkowie i generałowie. Tworzą je natomiast unijni politycy i biurokraci, którzy orzekają, co jest prawdziwe, a co nie. Politycznemu i biurokratycznemu kryterium prawdy potrafią sprostać tylko prawdy banalne i nudne. Dlatego prawdy dzisiejszej unii są ba-nalne i nudne. Nie ma w nich żadnej tajemnicy, a zatem i żadnej metafizyki, w której głębi jednostki mogłyby chcieć się zatracić. Jeśli niemożliwa jest śmierć za Unię, nie sposób nie za-pytać, czy możliwe jest zatem życie w Unii. Pozytywna tezą artykułu jest przeświadczenie, że źródłem takiej duchowej i zarazem życiodajnej tajemnicy oraz nadziei może być doświadcze-nie estetyczne.
Keywords
Year
Volume
Pages
203-214
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Adam Mickiewicz University, Poznań
References
  • Borkowski Grzegorz. 2013. "Wielowymiarowe <> w Sokołowsku" W Obieg VIII: http:// obieg.pl/kronika/29436.
  • http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/14878/1/frieze-week-joanna-rajkowska.
  • Hudzik Jan P. 1998. Estetyka egzystencji. Szkice z pogranicza ponowoczesnej etyki i estetyki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Lyotard Jean-Francios, 1992. Answering the question: what is the postmodern? W The Postmodern Explained to Children: Correspondence 1982-1985, trans. D. Bary and others. London: Turnaround.
  • Nietzsche Friedrich. 2006. Ultimately mediations W The Nietzsche Reader, K Ansell-Pearson, D. Large, eds., transl. D. Large, 143-144. Blackwell Publishing.
  • The Artists Newsletter June. 1997. EYE TO EYE, Mark Dawes in Conversation With Alastair MacLennan: http://www.vads.ucreative.ac.uk/collections/maclennan/interviews. htm).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da2447db-b6d7-4ba4-944d-cd29bbbfc2d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.