PL EN


2016 | 7 | 1 | 202-206
Article title

Dve metódy výpočtu súčtu nekonečného číselného radu

Content
Title variants
EN
Two methods of calculating the sum of an infinite sequence of number series
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
The paper presents two methods of calculating the selected infinite sequences of number series. The historical notes used are one of the forms of the motivation of math-ematical activity, since it is believed that the mathematical-pedagogical process should be motivated also in this way. The famous Cicero is, among other things, also famed by saying “Historia est Magistra Vitae”. The paper looks back to the 14th century by focus-ing on Nicolas Oresme who managed to calculate the sums of infinite sequences, alt-hough his approach was a limited one. The other method of calculation rests in the appli-cation of the apparatus of a higher mathematical level which was originated in the 17th century. However, the given sums were calculated only 2 centuries later, when mathe-matics managed to overcome the crisis which it suffered in the 18th century.
SK
Článok je ukážkou prezentácie dvoch metód výpočtu súčtu vybraných nekonečných číselných radov. Historické poznámky sú jednou z foriem motivácie matematickej činnosti. Matematicko-pedagogický proces má motivovať študentov aj touto formou. Slávny Cicero sa preslávil o.i. citátom: “Historia est Magistra Vitae” Príspevok je pohľadom do 14. storočia, konkrétne stredobodom pozornosti je matematik Mikuláš Oresme, ktorý o. i. dokázal počítať súčty nekonečných číselných radov názornou metódou. Tento spôsob výpočtu bol veľmi obmedzený. Druhý spôsob výpočtu tkvie v aplikácii aparátu vyššej matematiky, ktorá sa rodí v 17. storočí. No uvedené súčty sa efektívne počítajú až o dve storočia neskôr, lebo až v 19. storočí matematika prekonáva svoju druhú krízu, do ktorej sa v 18. storočí dostala.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
202-206
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Jedinák D. (2007), Eseje o matematikoch, Trnava.
  • Juškevič A.P. (1978), Dějiny matematiky ve středověku, Praha.
  • Strečko V. (2000), Problematika vyučovania matematiky v inžinierskom vzdelávaní, Nitra.
  • Wußing H. (2008), 6000 Jahre Mathematik, Berlin–Heidelberg.
  • Znám Š., Bukovský L., Hejný M. a kol. (1986), Pohľad do dejín matematiky, Bratislava.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da253aae-e1aa-44e8-8d3a-50a683b19458
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.