PL EN


2013 | 2 | 8 | 88-98
Article title

Regulacje roamingu międzynarodowego – nowe możliwości czy wyzwania?

Authors
Content
Title variants
EN
International roaming regulations – new possibilities or challenges?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy działań antymonopolowych oraz regulacyjnych prowadzonych przez odpowiednio Komisję Europejską oraz regulatorów krajowych a dotyczących roamingu międzynarodowego. Omówione zostały podstawy oraz cele wprowadzenia regulacji roamingu na poziomie ogólnounijnym w postaci kolejnych rozporządzeń roamingowych. Brak możliwości zrealizowania w krótkim czasie celu Agendy Cyfrowej, zgodnie z którym do 2015 r. opłaty roamingowe mają być bliskie opłatom krajowym, spowodował, że w ramach projektu rozporządzenia dotyczącego jednolitego rynku wprowadzone zostały także zmiany do obowiązującego od 1 lipca 2012 r. rozporządzenia roamingowego 531/2012. Omówiono kierunek tych zmian oraz status prac nad projektem.
This article applies to antitrust and regulatory activities concerning international roaming led by a European Commission and national regulators authorities. The basis and objectives of regulation at the level of the EU-wide roaming in the form of further roaming regulations are discussed. Inability to achieve in a short time the goals of the Digital Agenda, in accordance with up to 2015 roaming meant that under the draft regulation on the single market were introduced the amendments to roaming regulation 531/2012 in force since 1 July 2012. The article focuses on the direction of these changes and the status of work on the proposal.
Year
Volume
2
Issue
8
Pages
88-98
Physical description
Dates
published
2013-12-01
Contributors
author
  • Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
References
  • Adamski D., Dobór obowiązków regulacyjnych na rynkach hurtowych (w:) Piątek S. (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania UW, Warszawa 2007
  • Jones K., Carlin F., EU Competition Law in the Electronic Communications Sector [w:] Scherer J. (red.), Telecommunication Laws in Europe. Law and Regulation of Electronic Communications in Europe, Baker&McKenzie, Frankfurt 2005
  • Salsas R, Koboldt Ch.‚ Roaming free? Roaming network selection and inter-operator tariffs, „Information Economics and Policy” 2004, No. 4 (16)
  • Steppa J., Regulowanie rynku telekomunikacyjnego [w:] M. Rogalski (red.), Prawo telekomunikacyjne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
  • Sutherland E., International roaming charges: over-charging and competition law, „Telecommunications Policy”, luty 2001, Vol. 25, No. 1–2
  • Wach M., Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
  • Wach M., Zmiany w zakresie regulacji roamingu międzynarodowego, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2012, nr 10(100),
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da26a2ba-4769-4db9-9370-33e078a1b9ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.