PL EN


2015 | 3(41) | 169-178
Article title

The Balanced Scorecard for Higher Education — the Case of Maria Curie-Skłodowska University

Title variants
PL
Strategiczna Karta Wyników w szkolnictwie wyższym — przykład Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Balanced Scorecard originated by Kaplan and Norton translates strategy into tangible and measurable objectives in four perspectives: financial, customer, internal business process, learning and growth. These perspectives can be modified, extended and adapted to the specific characteristics of company. This popular and modern management tool is used to clarify strategy, vision, and mission. It enables executives to realize their strategy in the most effective way. In contemporary times, the Balanced Scorecard is gaining popularity and has an ever increasing number of applications in the areas of benchmarking, budgeting, Total Quality Management or cost management. Nowadays it is more and more often implemented in the management of universities. The article presents the example of developing the Balanced Scorecard model at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.
PL
Strategiczna Karta Wyników opracowana przez Kaplana i Nortona przekłada strategię na wymierne i mierzalne cele pogrupowane w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, wiedzy i rozwoju. Zaproponowane perspektywy mogą być modyfikowane, sukcesywnie rozbudowywane o kolejne oraz dostosowywane do specyfiki konkretnego podmiotu. Popularne narzędzie jakim jest Strategiczna Karta Wyników tłumaczy i ułatwia zrozumienie strategii, a tym samym również misji i wizji. Strategiczna Karta Wyników zyskuje obecnie coraz większą popularność i zainteresowanie. Liczba i obszary jej wdrożeń stale rosną, o czym świadczą jej liczne zastosowania m.in. w benchmarku, budżetowaniu, w zarządzaniu przez jakość czy zarządzaniu kosztami. Uniwersalność Strategicznej Karty Wyników umożliwia również jej przystosowanie do potrzeb szkół wyższych. Artykuł prezentuje implementację modelu Strategicznej Karty Wyników na przykładzie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Contributors
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
References
 • Binden, W., H. Mziu, and M.A. Suhaimi. 2014. “Employing the Balanced Scorecard (BSC) to Measure Performance in Higher Education — Malaysia.” International Journal of Information and Communication Technology Research Management no. 4 (1):38–44.
 • Farid, D., M. Nejati, and H. Mirfakhredini. 2008. “Balanced Scorecard Application in Universities and Higher Education Institutes: Implementation Guide in an Iranian Context.” Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series (2):31–45.
 • Kaplan, R.S. 2010. Conceptual Foundation of Balanced Scorecard. Working Paper/Harvard Business School, http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/10–074.pdf.
 • Kaplan, R.S., and D.P. Norton. 1992. “The Balanced Scorecard — Measures That Drive Performance.” Harvard Business Review no. 70 (1):71–79.
 • Kaplan, R.S., and D.P. Norton. 2001. The Strategy-Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
 • Kaplan, R.S., and D.P. Norton. 2004. Strategy Maps. Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business School Press.
 • Niven, P.R. 2002. Balanced Scorecard Step-by-Step. Maximizing Performance and Maintaining Results. New York: Wiley.
 • Nowak, M. 2010. “Psychologiczne aspekty budżetowania.” In Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, edited by E. Nowak and B. Nita. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Pham-Gia, K. 2009. Balanced Scorecard — Solving All Problems of Traditional Accounting Systems?, Scholarly Research Paper. Munchen: GRIN Verlag.
 • Świerk, J., and M. Mulawa. 2014. “IT Balanced Scorecard as a Significant Component of Competitive and Modern Company.” In Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, edited by V. Dermol, N.T. Širca and G. Dakovic, 821–829. Portorož.
 • Tulldahl, J. 2013. Insight on Strategy: Strategy Realization. http://www.2by2.se/insight-on-strategy-strategy-realization/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da28f0a0-47a1-4791-a89b-e87984ca131c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.