PL EN


2017 | 2(6) | 27-47
Article title

Starsi i młodzi w dialogu międzypokoleniowym

Authors
Content
Title variants
EN
The Elderly and the Young in Intergenerational Dialogue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Relacje międzypokoleniowe są podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa. Jednym ze sposobów budowania tych relacji jest dialog między pokoleniami. Dialog między generacjami jest również możliwym sposobem przeciwdziałania i zapobiegania współczesnym problemom społecznym. Wymaga to jednak aktywnego w nim udziału zarówno starszych jak i młodych. Myślą przewodnią niniejszego opracowania jest przekonanie, że dialog międzygeneracyjny jest kluczem przeciwdziałania egocentryzmowi pokoleniowemu. Dlatego rozważania podjęte w niniejszym tekście oscylują wokół ukazania dialogu międzypokoleniowego jako potrzeby, a jednocześnie poważnego wyzwania naszych czasów. W szczególności podkreśla się korzyści dialogu międzygeneracyjnego zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym.
EN
Intergenerational relations form the basis of how every society functions. One of the ways to develop these relations is through intergenerational dialogue, which can also prevent and counteract modern social problems. However, that requires the active participation of both the young and the elderly. The underlying idea of the present study is the conviction that intergenerational dialogue is the key to the prevention of generational egocentrism. That is why the study considers the intergenerational dialogue as both a need and a challenge. What is stressed here is the benefit of intergenerational dialogue in the individual and social dimensions.
Year
Volume
Pages
27-47
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Bojanowska E. 2012. Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie. W O sytuacji ludzi starszych, red. J. Hrynkiewicz. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 • Chałasiński J. 1958. Społeczeństwo i wychowanie. Warszawa: PWN.
 • Dyczewski L. 1994. Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Lublin: Wyd. KUL.
 • Godlewski G. 2002. Animacja i Antropologia. W Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Michał Wójtowski. Warszawa: Instytut Kultury Polskiej UW.
 • Griese H. M. 1996. Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie. przekł. Jacek Dąbrowski Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Hrynkiewicz J. 2012. Los starca zależy od kontekstu społecznego. Wprowadzenie. W O sytuacji ludzi starszych, red. J. Hrynkiewicz. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 • Janiszewska-Rain J. 2005. Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym. W Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. Brzezińska. Gdańsk: GWP.
 • Juraś-Krawczyk B. 2007. Wybrane obszary badawcze andragogiki. Łódź: Wyd. WSH-E.
 • Kotlarska-Michalska A. 2000. „Starość w aspekcie socjologicznym”, Roczniki Socjologii Rodziny tom XII.
 • Kozakiewicz M. 1998. Młodzież – Teorie młodzieży. W Encyklopedia Psychologii, red. W. Szewczuk. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Mead M. 2000. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. tłum. Jacek Hołówka. Warszawa: PWN.
 • Piaget J. 1966. Narodziny inteligencji dziecka. tłum. Maria Przetacznikowa. Warszawa: PWN.
 • Rosochacka-Gmitrzak M. Chabiera A. 2013. Słowo wstępne. Od konfliktu i ambiwalencji do dialogu - ku zrównoważonym i inteligentnym relacjom międzypokoleniowym. W Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Rumianowska A. Dialog a więzi międzypokoleniowe w rodzinie. W Aktywność osób starszych. Moda czy konieczność?, red. Ewa Wiśniewska, Agnieszka Rumianowska. Płock: Mediakolor.
 • Słupska-Kwiatkowska K. 2011. Młodzi-starsi. Wzajemne relacje między pokoleniami. W Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dorosłość i starość. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania (ebook), red. Dorota Sipińska, Jerzy Modrzewski, Agata Matysiak-Błaszczyk. Leszno: Wyd. PWSZ w Lesznie.
 • Szatur-Jaworska B. Błędowski P. Dzięgielewska M. 2006. Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. ASPRA-JR.
 • Tokarz-Kamińska B. 2013. Jak kształtować partnerskie relacje między pokoleniami? W Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Wiśniewska E. 2012. Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania marginalizacji społecznej na przykładzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W Aktywność osób starszych. Moda czy konieczność?, red. Ewa Wiśniewska, Agnieszka Rumianowska. Płock: Mediakolor.
 • Wiśniewska-Roszkowska M. 1989. Starość jako zadanie. Warszawa: Wyd. Pax.
 • Wnuk W. 2013. O potrzebie kształtowania relacji międzypokoleniowych. W Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Znaniecki F. 1991. Socjologia wychowania. W: Kultura polityczna pokolenia „Sierpnia 80”, red. G. Nowacki. Warszawa: PWN.
 • Żółtowska T. 2013. „Ja, Ty, Inny – Dialog?”. Studia Edukacyjne Nr 28.
 • [www1] http://www.starszaosoba.pl/2013/11/starosc-wedug-who.html
 • [www2] www.cbos.pl Co zawdzięczamy swoim babciom i dziadkom? Styczeń 2001
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da2a8306-c150-4a1e-84dc-02644780a73a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.