PL EN


2015 | 15 | 111-130
Article title

Autonomia intelektualna neofilologa. O relacjach między teorią a praktyką i roli dialogu w zawodach językowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Modern language professionals’ intellectual autonomy: The relationship between theory and practice and the role of the dialogue in modern language professions
Year
Issue
15
Pages
111-130
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Dakowska, M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa.
 • Gajda, S. (2006), Stylistyka interakcyjna/ konwersacyjna – co zacz?, (w:) B. Witosz (red.), Style konwersacyjne. Katowice, 21–29.
 • Germain, C./ J. Netten (2004), Facteurs de développement de l’autonomie langagière en FLE/FLS, (w:) Alsic 7, 55–69. (URL http://alsic.revues.org/2280). [Pobrano 9.12.2015].
 • Gut, A. (2011), Samoświadomość, dialog, mowa wewnętrzna oraz inne umysły, (w:) P. Oleś/ M. Puchalska-Wasyl (red.), Dialog z samym sobą. Warszawa, 325–359.
 • Kahneman, D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań.
 • Kita, M. (2006), Style komunikacji międzypokoleniowej, (w:) B. Witosz (red.), Style konwersacyjne. Katowice, 80–89.
 • Kochan, M. (2007), Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków.
 • Naruszewicz-Duchlińska, M. (2011), Internetowe grupy dyskusyjne. Olsztyn.
 • Poniewierski, J. (2003), Kwiatki z życia Jana Pawła II. Kraków.
 • Trad, A.R. (2004), Autonomia uczniowska a nauczanie na studiach wyższych filologicznych, (w:) M. Pawlak (red.), Autonomia w nauce języka obcego. Poznań/ Kalisz, 69-78.
 • Werbińska, D. (2008), Ograniczenia autonomii nauczyciela przez jego zwierzchników w kontekście aspektów etycznych, (w:) M. Pawlak (red.), Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań/ Kalisz, 429–436.
 • Wilczyńska, W. (1999), Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa.
 • Wilczyńska, W. (red.) (2002), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań.
 • Wilczyńska, W. (2014a), Dyskurs – brakujące ogniwo nierozerwalności kultury i języka, czyli o integracji w kształceniu neofilologów, (w:) Lingwistyka stosowana 8, 133–152.
 • Wilczyńska, W. (2014b), Myślenie automatyczne a myślenie refleksyjne, czyli o podejmowaniu decyzji językowych w J2, (w:) M. Baran-Łucarz (red.), Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Wrocław, 161–178.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da31879c-2fe1-4cb3-bd0e-3e8fa383d23d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.