PL EN


2015 | 2 | 36-46
Article title

Marketing szeptany jako nieformalna komunikacja międzyludzka

Content
Title variants
EN
Word of mouth marketing as informal interpersonal`s communication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja coraz bardziej popularnego narzędzia marketingu, jakim jest komunikacja nieformalna – marketing szeptany. W artykule przedstawiono istotę oraz znaczenie przedmiotowego narzędzia, środki zaradcze, które powinny być zastosowane przez firmę w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, spowodowanej negatywnym przekazem. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały podstawowe formy komunikacji nieformalnej tj. poczta pantoflowa, społeczności wirtualne, ambasadorzy marek oraz marketing wirusowy. Kolejno przedstawiono etapy tworzenia kampanii marketingu szeptanego jego uregulowania prawne oraz sposoby pomiaru skuteczności i efektywności przedmiotowego narzędzia.
EN
The main objective of that report is presented the phenomenon of Word of Mouth Marketing`s tool. In the article there were described the main essence and meaning of WoMM, WoMM`s kinds, stages of creating the WoMM`s campaign. There were also presented the basic forms of informel communications like grapevine, virtual communities, the ambassadors of brands and viral marketing. In the next part of the article there were presented remedial measures in case of the appearance of the negative message and manners of the measurement of WoMM`s effectiveness and effectivenesses.
Year
Issue
2
Pages
36-46
Physical description
Dates
published
2015-08-31
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
References
 • Balter D., Butman J. (2007), Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego, Wydawnictwo One Press, Warszawa.
 • Bohdanowicz B. (2010), Poradnik WoMM, Wydawnictwo VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa.
 • Deshmukh A., Karandikar A. (2007), The net promoter movement, „Brand Strategy”, no. 4.
 • Dwornik B. (2010), Szeptanie jest w cenie, Wydawnictwo SmartPR, Kraków.
 • Ennew Ch., Banerjee A., Li D. (2000), Managing Word of mouth communication: empirical evidence, „International Journal of Bank Marketing”, 18(2).
 • Keller E., Berry J. (2006), Word of mouth: the real action is offline, „Advertising Age”, 4(12).
 • Kępiński M., Mozgawa M., Późniak-Niedzielska M., Skoczny T., Skubisz R., Sołtysiński S., Szwaja J., Wiszniewska I. (2013), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [w:] Szwaja J. (red.), Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kłopocka A. (2006), Komunikacja nieformalna na rynku detalicznym usług bankowych – studium przypadku, „Bank i Kredyt”, kwiecień.
 • Kotler P. (1991), Marketing Management, Prentice Hall, New York.
 • Reichheld F. (2003), One number you need to grow, „Harvard Business Review”, 1(12).
 • Reichheld F. (2006), The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth, „Harvard Business School, October.
 • Sernovitz A. (2014), Marketing Szeptany, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Tkaczyk J. (2007), Word-of-mouth w służbie marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-97-193-87-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da35ae83-c4e2-43be-905a-cb520b832663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.