PL EN


Journal
2018 | 98 | 4 | 82-93
Article title

Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy – koncepcja opracowania materiału źródłowego

Title variants
EN
Polish glosses in the 15th century rosarii – concept of source material analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorki przedstawiają koncepcję wykorzystania bazy danych do badania porównawczego łacińskich zabytków językowych z glosami polskimi naprzykładzie opracowania polskiego słownictwa w XV-wiecznych przekazach Vocabularius ex quo. Nawiązując do dotychczasowych form publikacji tego materiału w edycjach i artykułach Słownika staropolskiego, pokazują metodę analizy tekstu źródłowego przyjętą w projekcie „Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze”. Informacje zgromadzone w bazie danych posłużą do ustalenia relacji pomiędzy poszczególnymi przekazami i usystematyzowania oraz opisu poświadczonego w nich materiału językowego.
EN
The authors present the concept of using the database in comparative research of Latin documents with Polish glosses. Research is conducted on the basis of the Polish vocabulary from the 15th century copies of the "Vocabularius ex quo". Referring to the previous forms of publication of Polish glosses such as various editions and the entries of the "Old Polish Dictionary", the authors show a new method of the source texts analysis. The XYZ project is based on this approach. The information gathered in the database will enable researchers to determine relations between particular copies. Additionally, it allows to systematize and describe the recorded linguistic material.
Journal
Year
Volume
98
Issue
4
Pages
82-93
Physical description
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da39c84d-1e62-4c31-aa3b-bacb1ddc50b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.