PL EN


2018 | 1 | 147-158
Article title

Miłość małżeńska źródłem bezpieczeństwa małżonków i ich dzieci. Refleksje na kanwie encykliki Papieża Franciszka "laudato Si"

Content
Title variants
EN
Conjugal love as a source of spouses'and their offsprin'g security reflections based on Pope Francis encyclical "Laudato Si"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miłość małżeńska nie tylko stanowi gwarancję dla bezpiecznego i harmonijnego życia samych małżonków, ale także jest istotnym warunkiem bezpieczeństwa dla poczętego już potomstwa oraz gwarancją prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci już urodzonych. Jej wartość nie może wypływać z przesłanek utylitarystycznych, jakimi są np. zapobieganie rozkładu społeczeństwa czy zabezpieczenie dzieciom opieki. Wszystkie te względy, choć ważne, uzasadniają ją tylko pośrednio. Według papieża Franciszka miłość można uznać za fundament budowania „kultury troski”, która gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i powinna przenikać nie tylko małżeństwo i rodzinę, ale także całe społeczeństwo. Taka wizja miłości małżeńskiej domaga się dzisiaj szerokiej promocji.
EN
Conjugal love guarantees not only a safe and harmonious life to the spouses, but also constitutes an important safety condition for their conceived offspring and contributes to proper development and raising of the ones already born. The value of spousal love cannot stem from utilitarian premises, such as protecting societal collapse or providing children with due care. Although those reasons seem to be relevant, they justify its value only indirectly. According to Pope Francis, love should be considered to be the foundation for building a culture of care, which results in a feeling of safety permeating not only the marriage and their family, but also the whole society. Such image of conjugal love needs to be promoted widely in the contemporary world.
Year
Issue
1
Pages
147-158
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Rzym 2006.
 • Franciszek, Encyklika „Laudato si’”, Rzym 2015.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Rzym 1979.
 • Jan Paweł II, List do Rodzin, Rzym 1994.
 • Jana Paweł II, Adhortacja „Familiaris consortio”, Rzym 1981.
 • Paweł VI, Encyklika „Humanae vitae”, Rzym 1968.
 • Buss D.M., Psychologia ewolucyjna, Gdańsk 2001.
 • Hildebrand A., Jak kochać po ślubie?, Poznań 2000.
 • Hildebrand D., Die Ehe, St. Ottilien 1983.
 • Hildebrand D., Man and Woman, Chicago 1996.
 • Hildebrand D., Marriage: The Mystery of Faithful Love, Manchester NH 1991.
 • Kiernikowski Z., Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Materiały do pracy na Rok Eucharystii, Siedlce 2005.
 • O miłości. Antologia, red. M. Grabowski, Toruń 1998.
 • Pelamatti L., Bolesna miłość. Kiedy seksualność dzieli małżonków, Kraków 2005.
 • Styczeń T., Istota więzi małżeńskiej w perspektywie filozoficzno-teologicznej, w: Dar ciała – darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, red. P. Ślęczek,
 • (Biblioteka Ethosu nr 9), Lublin 2005, s. 39–55.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da3f1347-e03e-46b7-926b-3fd9c2915df3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.