PL EN


Journal
2015 | 1 | 24-40
Article title

Spolupútnici druhej polovice 20. stornia - sv. Ján Pavol II. a Boží služobník Štefan Wyszyński

Authors
Content
Title variants
EN
The second half of the 20th century – saint John Paul II and the servant of God Stefan Wyszyński
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
In the history of the Church of the 20th century, there are characters inscribed in letters of gold not only in the history of the local church, but the universal one as well. Among them can be included two great Poles, giants fighting for the freedom of the Church – Cardinal Stefan Wyszyński and Pope John Paul II. John Paul II gave Cardinal Stefan Wyszyński a by-name – the “Primate of the Millennium”, because during the years of political enslavement of Poland he proved to be a staunch pastor, spiritual and moral authority for the millions of Catholics. Despite the communist dictatorship, Cardinal Wyszyński was considered as a “statesman” – personality endowed with the charism of a leader and the ability to make an objective assessment of the situation. He was faithful to the Gospel, the Church and the homeland. He had a great devotion to Mary, whom he entrusted the fate of the country and the Church. His spirituality was a factor in mobilising the Polish society of believers to the uncompromising fidelity to the Christian roots in Eastern Europe. At his side formed his character and spiritual profile the future Pope John Paul II, who introduced the Church into the new millennium.
PL
W historii Kościoła XX wieku istnieją postaci, które zapisały się złotymi zgłoskami nie tylko w dziejach Kościoła lokalnego, ale i powszechnego. Można do nich zaliczyć dwóch wielkich Polaków, gigantów walki o wolność Kościoła – kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. Jan Paweł II nadał kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu przydomek „Prymasa Tysiąclecia”, ponieważ w latach politycznego zniewolenia Polski okazał się niezłomnym duszpasterzem, autorytetem duchowym i moralnym dla milionów katolików. Dzięki swojej postawie i nauczaniu kardynał Wyszyński uznany został za „męża stanu” – osobowość obdarzoną charyzmatem przywódcy i zdolnością obiektywnej oceny przyszłości. Był wierny Ewangelii, Kościołowi i Ojczyźnie. Miał wielkie nabożeństwo do Maryi, której zawierzył losy Ojczyzny i Kościoła. Jego duchowość okazała się czynnikiem mobilizującym polskie społeczeństwo wierzących do bezkompromisowej wierności chrześcijańskim korzeniom Europy Wschodniej. Przy jego boku kształtował swój charakter i duchowy profil przyszły papież Jan Paweł II, który wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie.
Journal
Year
Issue
1
Pages
24-40
Physical description
Dates
published
2015-06-01
Contributors
author
References
 • G. Weigel, Svedok nádeje I, Bratislava, 2000.
 • K. Pielatowski, Uśmiech Jana Pawła II, Poznań 1994.
 • T. Szulc, Jan Pavel II. Životopis, Praha 1995.
 • Z. Śliwowa, Z Żużeli na stolicę prymasów, Warszawa 2001.
 • S. Oder, S. Gaeta, Prečo svätý?, Bratislava 2010.
 • P. Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi, Kraków 2011.
 • M. Maliński, Celý Tvuj, Praha 1990.
 • S. Dziwisz, Život s Karolom, Trnava 2007.
 • G. Knopp, Vatikán, moc pápežov, Bratislava 2003.
 • Š. Labo, Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia I, Bratislava 1997.
 • J. Moskwa, Pápež, ktorý zmenil svet, Bratislava 2005.
 • Š. Senčík, Ján Pavol II, prvý pápež slovanského pôvodu, Cambridge1990.
 • M. Kośmicki, Coraz bliżej Prymasa, [w:] A. Rastawicka-Piasecki (red.), Wspomnienia o Stefanie kardynale Wyszyńskim, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da433536-a632-4a3c-ae51-d2cee7f5de33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.