PL EN


2011 | 12 | 2 | 279-290
Article title

Bieżąca kontrola kosztów realizacji obiektu budowlanego metodą earned value

Content
Title variants
EN
Earned value method for operational cost control of civil structure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktualnie, przy realizacji coraz bardziej złożonych technologicznie obiektów budowlanych problem bieżącej kontroli finansowej staje się coraz trudniejszy. Tradycyjne metody posiadają liczne wady. Metodą pozwalającą na efektywne śledzenie kosztów na tle zaawansowania rzeczowego jest metoda wartości wypracowanej (EVM). W artykule podano wyniki badań jej zastosowania do kontroli kosztów realizacji dużego budynku użyteczności publicznej. Przeanalizowano miesięczne raporty z okresu ponad trzech lat i na ich podstawie sporządzono okresowe sprawozdania finansowe zgodnie z wytycznymi EVM. Metodyka przeprowadzonych analiz została dostosowana do specyfiki rozpatrywanego obiektu budowlanego.
EN
Realization of civil structures, which are more and more technologically complex makes operational cost control more complex and difficult to execute. Traditional methods of operational cost management have limited scope. A method used for effective cost monitoring against technical performance is Earned Value Management. This study specify exemplify use to control costs on big public building realization. Authors analyzed monthly reports form over three years back and on their basis prepared periodical financial reports according to EVM.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
279-290
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Katedra Geoinżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Katedra Geoinżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • Bufnal A., Behnke M. (2008) Sposób określenia wynagrodzenia i warunków płatności w umowie o roboty budowlane. http://www.abc.com.pl/problem/977/4.
  • Flyvbjerg B., Holm M.S., Buhl S. (2002) Underestimating Costs in Public Works, Error or Lie? American Planning Association Journal, Vol. 68, No. 3, Summer, 279-295.
  • Reilly J., McBride M., Sangrey D., MacDonald D. & Brown J. (2004) The development of CEVP® - WSDOT’s Cost-Risk Estimating Process. Proceedings, Boston Society of Civil Engineers. http://www.wsdot.wa.gov/projects/projectmgmt/riskassessment.
  • Skorupka D. (2008) Identification and Initial Risk Assessment of Construction Projects in Poland. Journal of Management in Engineering, Volume 24, Number 3, July, American Society of Civil Engineers 2008, s. 120-127.
  • Szczurowski L. (2008) Metoda Earned Value - materiał wykładowy http://www.ioz.pwr.wroc.pl/ pracownicy/szczurowski/piwz/EV.pdf.
  • Webb A. (2008) Wartość wypracowana w praktyce, PROED, Warszawa.
  • Wilkens T. (1999) Earned Value, Clear and Simple, Primavera Systems, Materiał w formacie PDF.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da454560-9b6e-4a1c-b82a-cc336550e144
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.