PL EN


2011 | 28 | 303-310
Article title

Troska o matkę i dziecko w pruskim dokumencie życia społecznego z końca XVIII w.

Content
Title variants
EN
The concern for mother and child in a Prussian document pertaining to social life of the late 18th century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzieciobójstwo było zawsze potępiane. W końcu XVIII w. włączył się do tego król pruski, który wydał kilka zarządzeń chroniących samotne matki i ich dzieci. Na terenach zaboru pruskiego wydawał je w języku niemieckim i polskim. Zachowało się tylko kilka egzemplarzy druku. Król poucza w nim społeczeństwo i administrację, jak ma się zachować wobec samotnych matek, aby nie dochodziło do dzieciobójstwa i ustala kary za przekroczenie zarządzenia.
EN
Instances of infanticide have always been condemned. The Prussian king got involved in the issue at the end of the 18th c. by editing several regulations protecting single mothers and their infants. They were published in both German and Polish on the annexed territory during the period of Partition. A few copies have been retained. The king instructs the society and the administrative powers how to deal with single mothers in order to avoid infanticide; he also defines penalty for disobeying the law. The above mentioned document has been kept in the State Archives in Gdansk.
Year
Issue
28
Pages
303-310
Physical description
Contributors
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz
References
  • Archiwum Państwowe w Gdańsku, 300, R/Pp, 89.
  • Chojnacki W., M. Szymańska‑Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich wydanych w języku polskim (XVI‑XIX wiek), Warszawa 2001.
  • Kaczor D., Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku w XVI‑XVIII wieku, Gdańsk 2005.
  • Kropidłowski Z., Konsystorz pomorski o gdański za oficjała Adama Gołyńskiego (1611‒1629 i 1632‒1635), w: 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, ss. 217‒242.
  • Kropidłowski Z., Konsystorz pomorski i gdański za oficjała Lettau w 1635 r., „Universitas Gedanensis”, t. 26. 2002, s. 81‒105.
  • Salmonowicz S., Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów europejskich kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w., Toruń‑Poznań 1996.
  • Witczak A., Działalność konsystorza pomorskiego i gdańskiego w sprawach małżeńskich w latach 1733‒1734, Gdańsk 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da482420-d3fd-4876-9e25-2b0b748c4db6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.