PL EN


2018 | 99(155) | 97-117
Article title

The non-audit fee and the auditee’s failure risk

Content
Title variants
PL
Pozostałe wynagrodzenie firmy audytorskiej a ryzyko bankructwa badanej jednostki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper examines whether the auditee’s financial situation affects the auditor’s non-audit fee and independence. Three sets of tests were used to address the issue. The first examines whether there are cross-border and intertemporal differences in relationships between non-audit fees and audit fees. The second tests whether there is a relationship between non-audit fees and report modification. The third addresses the relationships between audit fees and the auditee’s financial situation. The results suggest a lack of coexistence of all three motives for the purchase of non-audit fee services, and substantial similarities of auditor and auditee behaviors across Poland and New Zealand. We documented the lack of a significant link between auditee failure risk and the quality of the audit report. Our findings indicate an operational rather than a strategic nature of non-audit services to incumbent clients.
PL
Artykuł koncentruje się na związku między sytuacją finansową badanej jednostki a pozostałym wynagrodzeniem i niezależnością firmy audytorskiej. Autorzy zastosowali trzy testy w przeprowadzonym badaniu. Najpierw przenalizowali związek wynagrodzenia za badanie i wynagrodzenia za pozostałe usługi nierewizyjne z perspektywy czasowo-przestrzennej. Drugi test dotyczy relacji między pozostałym wynagrodzeniem firm audytorskich a modyfikacją opinii biegłego rewidenta, trzeci zaś relacji między wynagrodzeniem a ryzykiem bankructwa. Wyniki badania wskazują na brak łącznego współistnienia wszystkich trzech motywów nabywania usług nierewizyjnych. Nie zidentyfikowano istotnego związku między ryzykiem upadłości klienta firmy audytorskiej a jakością badania. Wyniki wskazują na podobieństwo procesów zachodzących w Nowej Zelandii i w Polsce oraz na operacyjny charakter zakupu pozostałych usług rewizyjnych.
Contributors
  • Institute of Corporate Finance and Investments, Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics
  • Institute of Econometrics, Collegium of Economic Analysis, Warsaw School of Economics
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da499d37-6ee4-45a0-87f8-a2b1d5e0af93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.