PL EN


2016 | 1 | 75-96
Article title

PROBLEMATYKA SIEROCTWA W POLSKIEJ LITERATURZE DZIECIĘCEJ

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Article consideresissues takes the issues of orphans, whose structure in recent years is clearly changing. Decreasing number of natural orphans, and the increasing number of social orphans. The same phenomenon reflects negatively on the course of development of the child's personality. In addition, orphaned children are often stigmatized in the immediate environment which may resultin social exclusion. Some form of public education in this field carries children's literature, which brings problems of children orphaned, as well as forms of institutional aid and family. Literature for children and young people brings closer to young readers the world of feelings and needs of their orphaned peers and let them better understand the full value as a person deserving, as well as others, the interest, concern and love.
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Poland)
References
 • Ciepła H., Ignaczewski J., Skibińska-Adamowicz J., Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2014.
 • Czekaj K., Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie, in: Labirynty współczesnego społeczeństwa, ed. K. Czekaj i in., Katowice 1998.
 • Dołęga Z., Poczucie samotności a zachowania antyspołeczne uczniów, in: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, ed. J. Papież, A. Płukis, Toruń 1998.
 • Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, Warszawa 2013; www.bing.com/search?q=Dzieci+w+Polsce.+ane%2Cliczby%2C+statystyki%.
 • Frączek A., Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci, Janki k. Warszawy 2011.
 • Gray D. D, Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców, Sopot 2015.
 • Holewińska-Łapińska E., System Prawa Prywatnego, t.12. Prawo rodzinne i opiekuńcze, ed. T.Smyczyński, Warszawa 2011.
 • Kasdepke G., Poradnik hodowcy aniołów, Kraków 2012.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stan prawny: kwiecień 2015r., Warszawa 2015.
 • Konopnicka M., Nowele, Warszawa 1897.
 • Konopnicka M., O krasnoludkach i sierotce Marysi, Warszawa 1920.
 • Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 • Kotowska K., Jeż, Warszawa 2002.
 • Kotowska K., Wieża z klocków, Poznań 2010.
 • Lachytová L., Úloha sociálneho pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese, in: Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne, ed. D. Sikora, P. Mazur, Chełm 2011.
 • Łopatkowa M., Pedagogika serca, Warszawa 1992.
 • Maciarz A., Sieroctwo duchowe dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1991, nr 6.
 • Maciarz A., Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo, Warszawa 2009.
 • Maria Konopnicka. Publicystyka literacka i społeczna, oprac. J. Baculewski, Warszawa 1968.
 • Obuchowska I., Psychologiczne aspekty społecznego sieroctwa, „Praca Socjalna” 1994, nr 3.
 • Obuchowska I., Drogi dorastania, Warszawa 1996.
 • Obuchowska I., Dziecko zagubione w sieroctwie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 5.
 • Onichimowska A., Będę dzielna, Warszawa 1989.
 • Porzezińska A., Skąd się biorą rodzice? Nie-bajka o adopcji, Częstochowa 2010.
 • Schaffer H. R., Psychologia dziecka, Warszawa 2011.
 • Strękowska – Zaremba M., Złodzieje snów, Warszawa 2008.
 • Szukalski P., Sieroctwo biologiczne osób nieletnich w Polsce w długookresowej perspektywie, Poznań 2007.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2010.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Dz. U. nr 149, poz. 887.
 • Weszka M., Kompensacja sieroctwa duchowego u nastolatków, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1994, nr 10.
 • Weszka- Sendyk M., Stan poczucia sieroctwa duchowego dorastających dziewcząt i chłopców oraz wybrane sposoby jego kompensacji, in: Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, ed. M. Heine, G. Gajewska, Zielona Góra 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da4b420b-42b4-4414-bca5-17c03e3ed539
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.