PL EN


2017 | 15 | 86-104
Article title

Wypożyczenia międzybiblioteczne w Polsce w świetle badań ankietowych

Authors
Content
Title variants
EN
Interlibrarian borrowings in Poland in the light of survey research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Interlibrarian Borrowings (IB) is one of the basic services allowing readers access to specialist literature inaccessible locally. In order to examine the condition of the IB in Poland in July and August 2016 there was a pilot survey conducted among 128 libraries cooperating with the Pedagogical University Main Library throughout two academic years 2014/2015- 2015/2016. The survey consisted of 17 questions. The statistics available on the interaktywnie. com website, where the survey was located, noted 95 "unique views" of the form. The surveys were filled in by 50 respondents. As results from the responses, the most important problems of the IB in Poland are non-uniform regulations, different level of using modern technologies in the realization of interlibrary orders and lack of a national system of interlibrary borrowings. The attempt to create such a system based on the NUKAT catalogue has not yet been realized. The Academica, working since 2014, did not revolutionize the system in Poland due to its numerous limitations. The survey results indicate that there is a need for action leading to integrating the librarian society dealing with IB.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Biblioteka Główna
References
 • Augustyniak M., Znaczenie NUKAT-u dla bibliotekarzy z perspektywy pięcioletnich doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego [w:] Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce: praca zbiorowa, red. Maria Burchard, Kamila Grzędzińska , Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 177-187.
 • Bednarek-Michalska, B., Derfert-Wolf, L. Academica – wypożyczyć, nie wypożyczyć, oto jest pytanie?, Biuletyn EBIB [on-line] 2014, nr 9 (154), [dokument elektroniczny:] http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/298. ISSN 1507-7187 [dostęp 19.09.2016]
 • Gałecka J., Nowe tendencje w wypożyczaniu międzybibliotecznym, [w:] Internet w bibliotekach II łączność, współpraca, digitalizacja Wrocław, 23-26 września 2003 roku, red. B. Szczepańska[dokument elektroniczny:] http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/galecka.php [dostęp: 15.09.2016].
 • Gmiterek G., Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0, Warszawa 2012.
 • Górczyńska I., Kowalska M., Pabisiak R., Wypożyczenia międzybiblioteczne w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – diagnoza i rokowania [online], Tryb dostępu: http://www.bg.zut.edu.pl/konferencje-i-spotkania-organizator-bgzut/517/.
 • Grygorowicz A., Gorczewska M., Współpraca z niemieckim systemem wypożyczeń międzybibliotecznych SUBITO, „Gazeta AMG”, 2008, nr 12, s. 25.
 • Kasprzyk A., NUKAT – drzemiące możliwości [w:] Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa, red. Maria Burchard, Kamila Grzędzińska i Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 203-210.
 • Kosik T., Wykorzystanie łączności komputerowej w Bibliotece Głównej AM w Bydgoszczy do współpracy z innymi bibliotekami, „Biuletyn GBL”, 2001, nr 365, s. 26-28.
 • Knox E., Document delivery and interlibrary loan on a shoestring, New York ; London 2010.
 • Kulczycki E., Academica – nowe narzędzie Biblioteki Narodowej, [w:]Warsztat Badacza [dokument elektroniczny] http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/academica-nowe-narzedzie-biblioteki-narodowej-2/ [dostęp: 14.09.2016].
 • Kuś B., Wypożyczenia międzybiblioteczne – prosta i efektywna forma współpracy bibliotek, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, nr 5 (115) 2004 [dokument elektroniczny:] http://gazeta.us.edu.pl/node/220541 [dostęp: 8.07.2016].
 • Narodowy Zautomatyzowany System Wypożyczeń Międzybibliotecznych dla Polski: propozycja koncepcji, Warszawa 2011 [dokument nieopublikowany].
 • Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2011.
 • Posner B., Local Connection to Global Collections: The Power of Interlibrary Loan Services, CUNY Academic Works, 2013, [dokument elektroniczny:] http://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=gc_pubs [dostęp: 20.08.2016].
 • Posner B., Library Resource Sharing in the Early Age of Google, CUNY Academic Works, 2007, [dokument elektroniczny:] http://academicworks.cuny.edu/gc_pubs/22 [dostęp: 20.08.2016].
 • Przyłuska J., Współpraca bibliotek w zakresie wymiany dokumentów na przykładzie specjalistycznej biblioteki naukowej, „Biul. GBL”, 2001 , R. 47, nr 365, s. 36-38.
 • Rogowska E., Plichta J., Budek D., Doświadczenia Biblioteki Głównej PAM w Szczecinie w zakresie pozyskiwania zamawianych dokumentów z bibliotek krajowych i zagranicznych, „Biul. GBL”, 2001, nr 365, s. 17-24.
 • Utrata I., Krajowa i zagraniczna wymiana dokumentów w Bibliotece AM w Warszawie, „Biul. GBL”, 2001, nr 365, s. 29 – 32.
 • Wojciechowski J., Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne: stan i perspektywy: materiały z konferencji, Wrocław, 22-23.05.2002 r. [red. J. Nowicki], Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da516496-80de-4266-9431-68c051da35c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.