PL EN


2017 | 99 Triki, numery specjalne, atrakcje | 213-216
Article title

Maszyna Chaplina, czyli amerykanizm w sowieckiej rosji

Title variants
EN
The Chaplin Machine, or Americanism in Soviet Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki Owena Hatherleya “The Chaplin Machine. Slapstick, Fordism and the Communist Avant-Garde” (2016). Strożek omawia główne idee pracy Hatherleya, który pod postacią terminu „Chaplin (slapstick) Machine (tayloryzm-fordyzm)” analizuje wizje amerykanizmu i amerykańskiego snu w kulturze lewicowych awangard, zwracając tym samym uwagę na znaczenie wyobrażeń Ameryki dla kształtowania nowej proletariackiej kultury w duchu konstruktywizmu. Recenzent pokazuje, w jak konsekwentny sposób brytyjski autor analizuje zależności między dwiema wielkimi triadami: slapstick – tayloryzm-fordyzm – amerykanizm = cyrk – komunizm – konstruktywizm, kreśląc interesujące relacje między tym, co amerykańskie, a tym, co rosyjskie w obszarze nowego myślenia o kulturze lat 20. i 30.
EN
Book review of Owen Hatherley’s “The Chaplin Machine. Slapstick, Fordism and the Communist AvantGarde” (2016). Strożek discusses the main ideas of Hatherley’s work, who, using the term “Chaplin (slapstick) Machine (taylorism-fordism)” examines the visions of Americanism and American dream in the left-wing avant-garde culture, paying attention to the importance of how America was imagined in the shaping of a new proletarian culture in a constructive spirit. The reviewer shows how in a consistent manner the British author analyses the relationship between two great triads: slapstick – taylorism-fordism – americanism = circus – communism – constructivism, drawing interesting links between the American and the Russian elements in the area of new thinking about culture of the 1920s and 1930s.
Year
Pages
213-216
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
References
  • Nolan, Mary. Visions of Modernity: American Business and the Modernization of Germany, New York, Oxford University Press 1994.
  • Saunders, Thomas J. Hollywood in Berlin: American Cinema and Weimar Germany, University of California Press, Berkeley 1994.
  • Hatherley, Owen “The Chaplin Machine. Slapstick, Fordism and the Communist Avant-Garde” (2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da5212a2-d1d2-4179-856c-29983b2d102e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.