PL EN


2019 | 110 | 1 | 211-225
Article title

Korespondencja Zygmunta Haupta z Jerzym Stempowskim

Authors
Title variants
EN
Zygmunt Haupt’s Correspondence with Jerzy Stempowski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Korespondencja między Zygmuntem Hauptem a Jerzym Stempowskim trwała od kwietnia 1963 do stycznia 1966. Wywołało ją przyznanie Hauptowi Nagrody Literackiej „Kultury” za rok 1962, co zawdzięczał on pozytywnej opinii Stempowskiego, wydrukowanej następnie na łamach paryskiego miesięcznika. Zarysowujące się w listach spore różnice między pisarzami co do gustów artystycznych i stylistycznych, a także widoczna dysproporcja w dziedzinie erudycji i wykształcenia oraz odmienność zainteresowań lekturowych i onieśmielający Haupta respekt dla wysokiej rangi literackiej Stempowskiego – wszystko to sprawiło, że ich korespondencja trwała krótko i była niezbyt obfita. Dlatego w oczach dzisiejszego czytelnika owe listy stają się w większym stopniu przyczynkiem do poznania biografii i osobowości Haupta niż ważnym źródłem wiedzy o Stempowskim.
EN
The correspondence between Zygmunt Haupt and Jerzy Stempowski lasted from April 1963 to January 1966. It was triggered by Haupt’s award of “Kultura” (“Culture”) Literary Prize for the year 1962 which Haupt owed to Stempowski’s positive opinion subsequently published on the pages of the Paris monthly. The substantial differences sketched in the letters between the two figures as far as artistic and stylistic tastes are concerned, as well as marked disproportions in the sphere erudition, education, distinctness of reading interests and Haupt’s astonishing admiration for Stempowski’s high literary range—all of them explain why the correspondence was short and scarce. All things considered, the correspondence in today reader’s eyes become more contribution to Haupt’s personality and biography than important source of knowledge about Stempowski.
Year
Volume
110
Issue
1
Pages
211-225
Physical description
Dates
printed
2019-03-28
Contributors
elaborated by
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da52b1fa-c922-4038-82dd-bded971e9885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.