PL EN


2018 | 503 | 59-67
Article title

Raportowanie informacji niefinansowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Inwestorzy do oceny jednostek gospodarczych poszukują nie tylko informacji finansowych, ale także informacji odwołujących się do kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Celem artykułu jest wskazanie zmian w prezentowaniu informacji niefinansowych i różnorodności podejść w tym zakresie. Działania podejmowane na arenie międzynarodowej ewidentnie zmierzają do poprawy jakości prezentowania informacji niefinansowych, rozpowszechniania dobrych praktyk i zwiększania zaufania w biznesie. Niemniej dotychczasowe rozwiązania ciągle powodują niedosyt. Stąd też wskazano podstawowe obszary raportowania informacji niefinansowych, które wymagają dopracowania. Odpowiedzią na postulaty interesariuszy może być raportowanie zintegrowane, ale zasadne jest prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na ich ujednolicenie. W publikacji zastosowano metodę porównawczą i metodę dedukcji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da54f11a-f84f-40c3-b7ee-f6a94b5a95ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.