PL EN


2017 | 472 | 304-313
Article title

System informacji oświatowej jako system pomiaru dokonań edukacyjnych w kontekście oceny efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obiektem badań był zbiór danych o efektach edukacyjnych, gromadzonych w systemie informacji oświatowej (SIO). Za cel badawczy przyjęto jego analizę i ocenę przydatności jako źródła danych dla mierników efektywności budżetu zadaniowego. Realizacja celu wymagała krytycznej analizy prawa krajowego i literatury dotyczącej pomiaru dokonań. Przeanalizowano także dane ze sprawozdań z wykonania budżetów wybranych samorządów w układzie zadaniowym pod kątem wykorzystania danych SIO jako mierników realizacji zadań oświatowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż SIO dostarcza bogatego zasobu danych edukacyjnych, które są gromadzone obowiązkowo i podlegają weryfikacji. Mógłby więc mierzyć dokonania na potrzeby budżetu zadaniowego, jednak w praktyce istotnym problemem jest rozbieżność czasowa danych SIO (stan na 30 września; rok szkolny) i danych finansowych budżetu (rok kalendarzowy). Artykuł jest częścią cyklu publikacji pt. „Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji”.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da623f8a-2cee-4fb1-8caf-9566d51ae086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.