PL EN


2013 | 2 | 2 | 111-122
Article title

Ocena wybranych aspektów rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce na tle rozwoju rynku inkubatorów przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych

Content
Title variants
EN
Evaluation of the development of business incubators in Poland in comparison to the business incubators sector in USA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym referacie autor dokonuje porównania specyfiki funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych. Definiując pojęcie inkubatorów przedsiębiorczości, autor wskazuje na obszar tematyczny, któremu poświecone zostało badanie oraz artykuł będący rezultatem badania. Przedstawiony zostaje zarys historyczny rozwoju sektorów w obu krajach oraz analiza bieżącej sytuacji. Analizowane są takie aspekty funkcjonowania inkubatorów jak efekty działalności mierzone najważniejszymi wskaźnikami, grupy społeczne, z których wywodzą się inkubowani przedsiębiorcy, struktura właścicielska inkubatorów, źródła finansowania działalności, ramy czasowe procesu inkubacji, priorytety działalności inkubatorów czy wreszcie bariery w rozwoju tychże jednostek. Po dokonaniu analizy kluczowych aspektów specyfiki działalności inkubatorów w Polsce i Stanach Zjednoczonych, dokonana zostaje ocena dotychczasowego rozwoju polskich instytucji w odniesieniu do wzorców zaobserwowanych w USA. Sformułowane zostają wnioski dot. zasadniczych różnic w definiowaniu celów działania inkubatorów, a także zachodzących zmian w ustalaniu tychże priorytetów. Za istotne w funkcjonowaniu opisywanych podmiotów wskazane są struktury źródeł finansowania, historycznie odbiegające znacząco w obu przypadkach. Wskazane są również dwa typy inkubatorów (korporacyjne oraz działające w modelu przyspieszonej inkubacji wielu pomysłów z niewielkim zasileniem kapitałowym), które w USA są sukcesywnie rozwijane, a w Polsce dotychczas nie wykształciły się. W podsumowaniu autor wskazuje na proces zbliżania się specyfiki sektora polskich inkubatorów do modelu amerykańskiego, wskazując jednocześnie, iż na kształt tych instytucji w Polsce nadal duży wpływ wywierają czynniki makroekonomiczne, polityczne i społeczne.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
111-122
Physical description
Contributors
  • Mgr, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118 / 120, Wrocław
References
  • 1. Bąkowski A., Mażewska M. A. (red.) (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce raport 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  • 2. Hansen, M.T. (2000), Networked incubators: hothouses for the new economy, Harvard Business Review, Boston, USA.
  • 3. Kitts T. (2010), The Value of Business Incubation and Best Practices, NBIA, Athens, USA.
  • 4. Lewis D.A., Harper-Anderson E., Molnar L.A. (2011), Incubating Success. Incubation Best Practices That Lead to Successful New Ventures, University of Michigan, Ann Arbor, USA.
  • 5. Monkman D. (2009), Impact of Business Incubation in the US –Lessons for Developing Countries, NBIA, Athens, USA.
  • 6. Plawgo B., Klimczak T., Czyż P., Boguszewski R., Kowalczyk A. (2013), Regionalne Systemy Innowacji w Polsce - raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  • 7. Wiggins J., Gibson D.V. (2003), Overview of US incubators and the case of the Austin Technology Incubator, The University of Texas, Austin, USA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da682a5d-4712-4b76-8e0a-613f9523f15c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.