PL EN


2014 | 190 | 125-134
Article title

Ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych

Content
Title variants
EN
Risks in a financial statements audit
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the nature of financial statements audits and the audit risks involved. It analyses the risks which must be considered by the auditor in the analysis of the financial statements and the interactions between the particular risk categories (i.e. the audit risk, the risk of material misstatem ent and the detection risk). It also concentrates on the risks usually omitted in the literature but which must be considered by the financial statements’ readers which use the financial statements in the business decisionmaking processes. The article questions the generally accepted financial statements audit model due to the significant concentration of risk resulting from the sample-based approach and the professional judgment applied by the auditor as well as resulting from the factors affecting the auditor’s independence.
Year
Volume
190
Pages
125-134
Physical description
Contributors
References
 • Anam R.: Sprawozdanie finansowe a ocen a ryzyka, http://www.egospodarka.pl/47439, Sprawozdania-finansowe-a-ocena-ryzyka,1,39,1.html [26.12.2012].
 • Flocik M.: Istotność przy badaniu jednostkowych sprawozdań finansowych. „Rachunkowość” 2009, nr 5.
 • Gut P.: Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozda ń finansowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Hołda A., Nowak W.: Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 6 (62), Warszawa 2001.
 • Jones C.: Auditing Criminal Justice. „Journal of Criminology” 1993, Vol. 33, No. 2.
 • Konopacki A.J.: Ryzyko badania w rewizji sprawozdań finansowych. Procedury szacowania i dokumentowania. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2008.
 • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1: Kontrola Jakości Firm Przeprowadzających Badania i Przeglądy Sprawozdań Finansowych oraz Wykonujących Inne Zlecenia Usług Atestacyjnych i Pokrewnych.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 315: Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia dzięki poznaniu jednostki i jej otoczenia.
 • Pfaff J.: Rewizja finansowa. Wydawnictw o Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Power M.: The Audit Explosion. Demos, Londyn 1996.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330.
 • Zakrzewska J.B.: Oszacowanie ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek zgodnie z KSRF i MSRF, http://www.account-pl.eu/pdf/oszacowanie ryzyka.pdf [30.04.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da68669b-bc9e-48db-9653-4111015982dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.