PL EN


2014 | 3/2 | 37-48
Article title

Zmiany w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej

Content
Title variants
Changes in Polish Foreign Trade of Agro-Food Products After Accession to the European Union
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to determine the status, structure and intensity of trade in agrofood products after the Polish accession to the European Union, to identify changes resulting from the inclusion of Poland in the area of the Single European Market and the determination of the structure of intra turnover and the competitive position of Polish agro-food products in EU markets EFTA, the CIS and the USA. The paper analyzes the export and import of agro-food industry, points to changes in the dynamics of turnover and calculates indicators of comparative advantage (RCA) and indicators of specialization: B. Balassa (IB) and H.G. Grubela and P.J. Lloyd (IIT).
Year
Issue
3/2
Pages
37-48
Physical description
Contributors
References
  • Balassa B., Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, „The Manchester School of Economic Social Studies” 1965, no. 33. Budzowski K., Ekonomika handlu zagranicznego, Acta Academiae Modrevianae, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2003. Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Monografi e i opracowania SGH 496, Warszawa 2002. Grubel H.G., Lloyd P.J., The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, „The Economic Record” 1971, vol. 47. Grubel H.G., Lloyd P.J., Intra-Industry Trade: the Theory and Measurement of Intra-Industry Trade in Differentiated Products, Macmillan, London 1975. Kacperska E, Trade in Agri-Food Products between Poland and the European Union in Years 2003–2008, w: Agri-Food System and its Linkages with Global, International and Domestic Economies, red. A. Zawojska, WULS, Warsaw 2009. Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencja gospodarki narodowej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007. Pawlak K. Poczta W., Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da68d25a-06d6-4e9a-86e4-a9494a0e792a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.