PL EN


2016 | 3 | 2 | 203-215
Article title

Zaufanie społeczne w otoczeniu przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Social capital in the company environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie znaczenia zaufania jako wartości społeczno-ekonomicznej, która wspiera lub ogranicza sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W artykule scharakteryzowano rodzaje zaufania, porównując uwarunkowania prowadzenia biznesu w Polsce i na świecie. Zwrócono uwagę na koszty transakcyjne i zagadnienie reputacji. Następnie przedstawiono aktualne wyniki badań dotyczących zaufania personalnego, zaufania do biznesu i zaufania do instytucji publicznych. Poziom zaufania w Polsce przedstawiono na tle międzynarodowym oraz w ujęciu historycznym. Ponadto poszukiwano rozwiązań, w jaki sposób można poprawić i przyśpieszyć rozwój kapitału społecznego w Polsce. Reputacja stanowi cenny zasób przedsiębiorstwa, określa poziom zaufania, jakim firma obdarzana jest przez klientów, pracowników, inwestorów, kontrahentów oraz inne podmioty, od których zależy jej bezpieczeństwo i pomyślny rozwój. Społeczeństwa charakteryzujące się niskim zaufaniem mają wyższe koszty transakcji związane zmonitorowaniem, egzekwowaniem i ochroną umów. Niespełna 16% Polaków deklarowało, że ufa innym ludziom. Od krajów skandynawskich, gdzie zaufanie sięga około 70%, Polskę dzieli ogromny dystans. O ograniczonej otwartości Polaków można mówić nie tylko w aspekcie personalnym, ale również w przypadku zaufania w relacjach biznesowych oraz zaufania do instytucji publicznych. Natomiast mimo niskiego poziomu zaufania można zauważyć pozytywne tendencje na przestrzeni kilku ostatnich lat. Z przytoczonych danych wynika jednoznacznie, że w Polsce dominuje nieufność. Przed Polską stoi ważne wyzwanie, jakim jest zwiększenie zasobów kapitału społecznego, a przede wszystkim zaufania.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
203-215
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
References
 • Boguszewski R. (2014), Zaufanie w relacjach międzyludzkich, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, nr 29.
 • Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją oparte na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Covey S. R., Merrill R. R. (2009), Szybkość zaufania, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), (2015), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dąbrowski T. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Domański H. (2014), Zaufanie między ludźmi, w: Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2012, Sztabiński P., Sztabiński F. (red.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Dzwończyk J. (2009), Zaufanie – główna kategoria koncepcji kapitału społecznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 803, Kraków.
 • Edelman Trust Barometer 2011 Findings, http://www.denisesilber.com/ files/edelman–trust–barometer–global–deck.pdf, dostęp dnia 27.05.2016.
 • Edelman Trust Barometer 2016. Global results, http://www.slideshare. net/EdelmanInsights/2016-edelman-trust-barometer-global-results, dostęp dnia 1.06.2016.
 • European Social Survey (2014), http://www.europeansocialsurvey.org/, dostęp dnia 7.01.2014.
 • Growiec K. (2011), Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, SWPS Academica, Warszawa.
 • Herman A. (2007), Refleksje z lektury, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11.
 • Herman A. (2009), Kilka refleksji na temat zaufania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1 (708).
 • Herman A. (2015), Praktyka i czas czynią mistrza, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.
 • Herman A., Konopka D. (2013), Zaufania publiczne w warunkowych niekompletnej globalizacji, w: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Zimmerma J., Suwaj P. J. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Konopka D. (2015), Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3.
 • Koźmiński A. K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Krzyminiewska G. (2003), Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 2.
 • Lin N. (2001), Social capital. A theory of social structure and action, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Postuła M. (2012), Kultura elementem budowania kapitału społecznego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.
 • Strychalska-Rudzewicz A., Rudzewicz A. (2014), Trust as a factor supporting innovative culture, „Baltic Horizons”, No. 22 (119).
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie: fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny, Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Znak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da6ae948-33f5-4076-9db0-7c56731b5bdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.