PL EN


2014 | 1 | 3-7
Article title

Silna współzależność gospodarek Unii Europejskiej i Rosji - powiązania handlowe

Content
Title variants
EN
A Strong Interdependence of the EU and Russian Economies - Trade Ties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowana w ostatnim czasie dyskusja na temat wprowadzenia ewentualnych sankcji handlowych przez Unię Europejską wobec Rosji po aneksji Krymu i brak decyzji w tej kwestii wskazują na bardzo dużą współzależność obu gospodarek. Rosja jest bowiem z jednej strony jednym z największych rynków eksportowych Unii, a z drugiej - jej głównym dostawcą surowców energetycznych. Przerwanie dostaw mogłoby silnie zakłócić funkcjonowanie europejskiej gospodarki. Znaczenie rynku rosyjskiego dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej jest zróżnicowane. Wynika to przede wszystkim z geografii oraz powiązań historycznych. Rosja jako partner handlowy ma największe znaczenie dla trzech krajów bałtyckich, Finlandii i Polski. Ta grupa krajów jest zatem najbardziej narażona na zakłócenia w handlu z Rosją. Natomiast dla krajów Europy Zachodniej znaczenie Rosji jest znacznie mniejsze. Bardziej szczegółowo w artykule analizowane są handlowe i inwestycyjne powiązania Polski i Rosji.
EN
The discussion on EU potential trade sanctions against Russia after its invasion of Crimea observed recently and the lack of a decision on this issue indicate that the both economies are highly interdependent. On the one hand, Russia is one of the EU largest export markets, and, on the other hand - the EU's main supplier of raw materials. Therefore, any interruption to supply would strongly disturb the functioning of the European economy. The importance of the Russian market for individual EU member states is differentiated, what mainly results from the geographical position and historical background. Russia is the most important trading partner for three Baltic States, Finland and Poland. Thus, these nations are most exposed to disruptions in trade with Russia. The importance of Russia for Western European countries is much lesser. The author examines more profoundly the trade and investment links between Poland and Russia.
Year
Issue
1
Pages
3-7
Physical description
Dates
published
2014-01-2014-02
Contributors
  • Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego
References
  • Dołączona do tekstu artykułu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da6e35a4-8b6a-4b3a-8d24-a8d4ac3db236
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.