PL EN


2006 | 3/2006 (13) | 91-107
Article title

Polityka rozwoju polskich regionów w warunkach integracji europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The Policy of Regional Development in Poland Within the Framework of the European Integration
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem tego opracowania jest wskazanie na strategiczne uwarunkowania polskiej polityki regionalnej wynikające z kontaktów z UE (a po 1 maja 2004 także z członkostwa w Unii). Jest nim również omówienie niektórych szczegółów polityki regionalnej Polski związanych z kontaktami z Unią, np. warunków korzystania z funduszy strukturalnych. Analiza relacji między polityką i rozwojem regionalnym Polski a członkostwem Polski w Unii Europejskiej powinna zawierać aspekt rzeczowy oraz instytucjonalny polityki regionalnej naszego kraju, każdy z nich rozpatrywany z dwu perspektyw czasowych: stanu obecnego i perspektyw. Osobnym zagadnieniem rzutującym na perspektywy relacji Polski z UE w dziedzinie polityki regionalnej są zachodzące obecnie w UE procesy ekonomiczne i polityczne.
EN
The following paper aims at indicating the strategic circumstances of the Polish regional policy, those that stem from the relations with the European Union (and, since May 1st 2004, from the EU membership). It also attempts to depict certain EU-related aspects of the regional policy in Poland, e.g. the conditions for tapping the resources from the structural funds. An analysis of the relations between politics and regional development in Poland on one hand, and the country's EU membership on the other, should entail both practical and institutional aspects of the regional policy. The two aspects should be evaluated from a dual chronological perspective, namely the present state and prospects. Another distinct phenomenon, which impacts on the relations between Poland and the UE in the sphere of regional policy is that of the economic and political processes which currently take place within the European Union.
Keywords
Year
Issue
Pages
91-107
Physical description
Dates
published
2006-09-15
Contributors
author
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
References
 • Antoszewski, A., Herbata, R. (red.) 2004. Leksykon politologii, praca zbiorowa, Wrocław: Wyd. Atla 2.
 • Bokajło, W., Dziubka, K. (red.) 2004. Unia Europejska. Leksykon integracji, Wrocław: Wyd. Europa.
 • Cele Strategii Lizbońskiej i ich realizalja. 2004. RCSS, Warszawa.
 • Drozdowicz, Z., Puślecki, Z. W. (red.) 2000. Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Poznań.
 • Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej ("DG Region"), Komisja Europejska. 2004. Nowe partnerstwo dla spójności-konwergencja, konkurencyjność współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Luksemburg.
 • Gilowska, Z. (red.) 1998. Kierunki polityki regionalnej Polski. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW.
 • Grosse, T.G. 2000. Praktyka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy, Warszawa.
 • Komisja Europejska 2005. A new partnership for cohesion. Convergence competitiveness cooperation, Luksemburg.
 • Makroekonomicme tendencje w gospodarce światowej w latach 2005-2007, RCSS, Warszawa, styczeń 2006.
 • Modyfikacja Strategii Lizbońskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i miejsc pracy. Ocena, i wnioski. 2005. RCSS, Warszawa.
 • Oleksiuk, A. 2006. Podniesienie konkurencyjności regionu jako instrument zmniejszający regionalne rozpiętości poziomu rozwoju. w: Bobińska, K. (red.) Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie, Kielce: Wydawnictwo Wyższej, Szkoły Umiejętności w Kielcach.
 • Orłowski, W. M. 2001. Polskie regiony na tle wyzwań integracyjnych, w: Szomburg, J. (red.) Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, Gdańsk: IBnGR.
 • Raport o stanie państwa, RCSS, Warszawa.
 • Transformacja spoleczno-gospodarcza w Polsce. 2002. RCSS, Warszawa.
 • Wojtaszczyk, K. A. 2005. Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa: Oficyna Wyd. Aspra-IR.
 • Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, MGiP, Warszawa 2005.
 • Wstępny projekt Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, MRR, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da7bd375-40e1-4117-998a-2993bccf53c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.