PL EN


2012 | 10 | 59-78
Article title

Selekcje książek w powojennym Krakowie w latach 1945–1956

Content
Title variants
EN
Book selections in the post-war Cracow in the years 1945–1956
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
After World War II Poland became a Soviet puppet state. It enforced serious system changes, including changes in the politics of publishing and education. On October 1, 1951 the Ministry of Culture and Arts published The List of Books Subjected to Withdrawal (Wykaz książek podlegających wycofaniu) and the librarians were appointed by the party authorities as responsible for clearing bookshops and libraries of ideologically harmful books. The article presents the course of the abovementioned action on the basis of Cracow libraries with particular focus on the Municipal Public Library run by Józef Korpała. The party authorities carried out their policy on libraries and librarians ruthlessly and consequently which was shown by the political pressure exerted on director J. Korpała to subordinate to callous rules of censorship
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
References
  • Korpała J., Analiza działalności MBP w Krakowie, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”, wyd. Prezydium MRN w Krakowie, nr 11/53, s. 7–11
  • Żmigrodzki Z., Posłowie, [w:] Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających wycofaniu 1 X 1951 r., Wrocław 2002
  • Korczyńska-Derkacz M., Książki szkodliwe politycznie, czyli akcja „oczyszczania” księgozbiorów bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych w latach w latach 1947–1956, [w:]
  • Niewygodne dla władzy. Organizowanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i w XX wieku. Zbiór studiów pod redakcją D. Degen i J. Gzelli, Toruń 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da82e2c5-ff91-4baa-b528-b69c09c60172
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.