PL EN


2007 | 3 | 10-17
Article title

Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the article is to present a role of entrepreneurships in a model of the activation ofeconomy. Impact of entrepreneurships on economic activation of the local, beyond-local andregional systems appears in a qualitative and quantitative alteration of the labor market, thereduction of unemployment, the growth of peoples resources, the reduction of demand barrier,the increasing finances streaming from taxes to local governments, the investments in technolo-gical-economic infrastructures of settlement systems. Impact of entrepreneurships on econo-mic activation is very complicated problem and it require more research and deeper studies.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
References
 • Czerny M., 2005, Globalizacja i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski XXI wieku, 2001, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa.
 • Jaremczuk K. (red.), 2004, Uwarunkowania przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg.
 • Jaremczuk K. (red.), 2006, Uwarunkowania przedsiębiorczości aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg.
 • Kudełko J., 2005, Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów [w:] Uwarunkowania rozwoju regionu i konkurencyjność regionów, Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Problematyka przestrzeni europejskiej, 1997, A. Kukliński (red.), Euroreg, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, seria: Przedsiębiorczość Edukacja nr 1, 2005, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków.
 • Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, seria: Przedsiębiorczość Edukacja nr 2, 2006, Z. Zioło, T. Rachwał, (red.), Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Science, technology, economy, 1994, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa.
 • Zioło Z., 1996, Miejsce mezoekonomii w ekonomii [w:] Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką. Księga Jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Gajdy, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Zioło Z., 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowania, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie, nr 24, Wyd. Oddziału PAN, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da842524-89a2-4107-8c57-61701c017149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.