PL EN


2012 | 25 | 116-125
Article title

Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Wage Productivity Parity and Translation of Salaries – Empirical Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kurs walutowy jest obecnie używany w praktyce translacji dób i usług, aktywów, wynagrodzeń, czy PKB per capita. Jak wskazują ostatnie badania bezpośrednie zastosowanie kursu walutowego do konwersji tych wielkości ekonomicznych jest niewłaściwe i brak jest teorii umożliwiającej takie stosowanie kursu walutowego. W artykule zaprezentowano przede wszystkim problematykę translacji wynagrodzeń w przypadku krajów o zróżnicowanej produktywności pracy w przypadku pracownika naukowego oraz lekarza zatrudnionego w Polsce w porównaniu do amerykańskiego naukowca oraz angielskiego lekarza. Badania potwierdziły tezę, że bezpośrednie zastosowanie kursu walutowego do konwersji płac nie przynosi użytecznych informacji dla odbiorcy informacji.
EN
Exchange rate as the medium of translation is commonly used in economics, finance and accounting. As recent studies shows the direct implication of the exchange rate to conversion of goods’ prices, assets, GNP, GNP per capita or wages is inappropriate. The paper presents two different studies in case of Poland and the us and between Poland and the UK. The first study compares salaries of scientists in polish and American universities, the second wages of doctors in different stages of education in Poland and the UK. This has been compared to average prices of chosen goods’ basket to study purchasing power of remuneration in healthcare sector in Poland and UK.
Year
Volume
25
Pages
116-125
Physical description
Contributors
  • Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  • Dobija M., 2003, Dlaczego złoty się umocnił? „Master of Business Administration”, nr 1.
  • Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, UEK, Kraków.
  • Grabowski Z., 2001, W związku z teoria wartości pieniądza i parytetem produktywności płacy, „Master of Business Administration”, nr 2(49).
  • Jędrzejczyk M., 2009, Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, PTE, Kraków.
  • Jędrzejczyk M., 2011, Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne, PWE, Warszawa.
  • Lawrence M., Bernstein J., Allegretto S., 2006, The State of Working America 2006/2007, Cornell University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da84b41c-e004-4f2f-a1bd-d79f00511c9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.