Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(93) | 5-19

Article title

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WSPARCIA ODNOWY I ROZWOJU WSI Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Authors

Content

Title variants

EN
Spatial differentiation of support for renewal and rural development from European Union programs

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the study is to present the spatial differentiation of the level of support for rural renewal and rural development from the Rural Development Program (RDP) funding in the programming periods 2007-2013 and 2014-2020. The empirical material of the article is based on data from the Central Statistical Office and the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. Analysis of the absorption level showed a large regional differentiation. Most of the funding from the EU programs in the area of renewal and rural development is gained by regions of high economic strength - Mazovia and Wielkopolska. It is a positive phenomenon, however, that the regions of Eastern Poland, considered economically the weakest, were able to take advantage of opportunities and also obtain large financial resources to support their renewal and development. It can be said that the absorption process has contributed to reducing the differences in the level of development and restoration of rural areas in the economically disadvantaged regions of Poland (Eastern Poland). The results of the statistical analysis confirm the existence of significant dependencies between the amount of funds paid for the renewal and development of rural areas and the economic activity of the rural population.

Contributors

author
 • Dr hab. Teresa Miś, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Gospodarczej, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland.

References

 • 1. Bański J. (2014): Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo nr 4(165), s. 13-25. 2. Buchholz R.A., Rosenthal S.B. (2004): Stakeholder theory and public Policy: How goverments matter, Journal of Business Ethic, no 51, pp. 143-153. 3. Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A. (2016): Wybrane determinanty polaryzacji społecznej oraz stabilności ekonomicznej na obszarach wiejskich i w rolnictwie, Raport IERiGŻ-PIB nr 33, Warszawa. 4. Freeman R.E. (1984): Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Boston. 5. Grose, T.G. Hardt Ł. (2010): Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, Warszawa. 6. Heffner K. (2015): Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo nr 2(167), s. 83-103. 7. Karmowska G. (2013): Zróżnicowanie rozwoju powiatów województwa zachodniopomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna, nr 307, Wrocław, s. 233-246. 8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, MRR Warszawa 2010. 9. Miś T., Pamuła T. (red.) (2016): Fundusze UE jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów. 10. Nurzyńska I. (2016): Polska wieś i rolnictwo jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.) Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 107-128. 11. Rosner A. (2008): Sprawozdanie z działalności IRWiR w 2007 roku, Wieś i Rolnictwo, nr 1(138),PAN IRWiR Warszawa, s. 12, 13. 12. Sikorska A. (red.) (2015): Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Raport IERiGŻ-PIB nr 15, Warszawa. 13. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, MRiRW Warszawa 2012. 14. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Rada Ministrów, Warszawa 2017. 15. Tondl G. (2001): Convergence after divergence? Regional Growth in Europe, Springer Wien New York. 16. Wilkin J. (2016): Polska wieś na tle kraju i Europy – synteza raportu [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.) Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 11-19. 17. Zawalińska K. (2009): Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. IRWiR PAN Warszawa. 18. Zegar J.S. (red.) (2016): Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Raport IERiGŻ-PIB nr 35, Warszawa.
 • 1. Bański J. (2014): Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo nr 4(165), s. 13-25.
 • 2. Buchholz R.A., Rosenthal S.B. (2004): Stakeholder theory and public Policy: How goverments matter, Journal of Business Ethic, no 51, pp. 143-153.
 • 3. Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A. (2016): Wybrane determinanty polaryzacji społecznej oraz stabilności ekonomicznej na obszarach wiejskich i w rolnictwie, Raport IERiGŻ-PIB nr 33, Warszawa.
 • 4. Freeman R.E. (1984): Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Boston.
 • 5. Grose, T.G. Hardt Ł. (2010): Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, Warszawa.
 • 6. Heffner K. (2015): Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo nr 2(167), s. 83-103.
 • 7. Karmowska G. (2013): Zróżnicowanie rozwoju powiatów województwa zachodniopomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna, nr 307, Wrocław, s. 233-246.
 • 8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, MRR Warszawa 2010.
 • 9. Miś T., Pamuła T. (red.) (2016): Fundusze UE jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 • 10. Nurzyńska I. (2016): Polska wieś i rolnictwo jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.) Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 107-128.
 • 11. Rosner A. (2008): Sprawozdanie z działalności IRWiR w 2007 roku, Wieś i Rolnictwo, nr 1(138),PAN IRWiR Warszawa, s. 12, 13.
 • 12. Sikorska A. (red.) (2015): Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Raport IERiGŻ-PIB nr 15, Warszawa.
 • 13. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, MRiRW Warszawa 2012.
 • 14. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Rada Ministrów, Warszawa 2017.
 • 15. Tondl G. (2001): Convergence after divergence? Regional Growth in Europe, Springer Wien New York.
 • 16. Wilkin J. (2016): Polska wieś na tle kraju i Europy – synteza raportu [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.) Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 11-19.
 • 17. Zawalińska K. (2009): Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. IRWiR PAN Warszawa.
 • 18. Zegar J.S. (red.) (2016): Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Raport IERiGŻ-PIB nr 35, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-da8742f1-3597-4406-b04f-f95530b0e9a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.