PL EN


Journal
2012 | 2(3) | 116-136
Article title

Grecy udomawiają Greków

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Greeks Domesticate Greeks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł próbuje pokazać różne aspekty radzenia sobie współczesnych Greków z ich kulturowym i historycznym dziedzictwem: na ile Grecy współcześni czują się następcami Greków starożytnych i jak postrzegają swoje miejsce w kulturze współczesnej Europy. Kwestie poruszane w artykule są w dużej mierze pytaniami o nowogrecką tożsamość. Punktem wyjścia do rozważań jest Ironiczny słownik nowogrecki autorstwa Nikosa Dimu, który w 230 hasłach stara się zebrać komunały, jakie wyznają jego rodacy.
EN
The article seeks to present various ways the Modern Greeks try to deal with their cultural and historical heritage. To what extent do the Modern Greeks consider themselves the successors of the the ancient Greeks? How do they see and understand their place in culture of contemporary Europe? These questions lie at the foundations of the Modern Greek identity. The starting point for the discussion is the book by Nikos Dimou Modern Greek Ironic Dictionary. The author of the Dictionary... in 230 entries tries to sketch the most common platitudes that are shared by his compatriots.
Journal
Year
Issue
Pages
116-136
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Alexakis, Vassilis [Αλεξάκης Βασίλης]. 2007. μ.Χ. Αθήνα: Εξάντας.
 • Alexiou, Margaret. 2002. The Ritual Lament in Greek Tradition. Lanham, MD: Rowan and Littlefield.
 • Babiniotis, Georgios [Μπαμπινιώτης Γεώργιος]. 1998. Λεξικό της νέας ελληνικής κοινής. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.
 • Borowska, Małgorzata 2008. Adamandios Korais na tle swoich czasów. W: A. Korais [Κοραής Αδαμάντιος]. Wybór listów. Przeł. M. Borowska. Warszawa: DiG: 5–84.
 • Bouras, Charalambos Th. [Μπούρας Χαράλαμπος Θ.]. 1994. Εργασίες αποκαταστάσεως. “Καθημερινή – Επτά ημέρες”. 13 Νοεμβρίου: 21–23.
 • Browning, Robert. 1983. Medieval and Modern Greek. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Chomenidis, Christos A. 2009. [Χωμενίδης Χρήστος Α.]. Λόγια Φτερά. Αθήνα: Πατάκης.
 • Christou, Panagiotis K. [Χρήστου Παναγιώτς Κ.]. 2003. Οι περιπέτειες των εθνικών ονομάτων των Ελλήνων. Αθήνα: Κυρομάνος.
 • Clogg, Richard. 1992. A Concise History of Greece. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dimou, Nikos [Δήμου Νίκος]. 1975. Η δυστυχία του να είσαι Έλλνας. Αθήνα: Πατάκης.
 • Dimou, Nikos [Δήμου Νίκος]. 2002. Νεοελληνικό (ειρωνικό) λεξικό. Αθήνα: Πατάκης.
 • Fallmerayer, Jakob Ph. 1830. Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters. Stuttgart und Tuebingen: In der J.G. Cotta’schen Buchhandlung.
 • Ferguson, Charles. 1959. Diglossia. „Word” 15: 325–340.
 • Fermor, Patrick Leigh. 1966. Roumeli: Travels in Northern Greece. London: Murray.
 • Flaubert, Gustaw. 1993. Słownik komunałów. Przeł. Jan Gondowicz. Kraków– Warszawa: Fundacja ‘brulionu’ bibLioteka.
 • Gregory, Timothy E. 2008. Historia Bizancjum. Przeł. J. Hunia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Herrin, Judith. 2009. Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium. Przeł. N. Radomski. Poznań: Rebis.
 • Herzfeld, Michael. 1982. Ours Once More : Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece. Austin: University of Texas Press.
 • Holden, David. 1972. Greece without Columns. London: Faber and Faber.
 • Horrocks, Geoffrey C. 2010. Greek: a History of the Language and its Speakers. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Kitromilides, Paschalis M. 1998. On the intellectual content of Greek nationalism: Paparrigopoulos, Byzantium and the Great Idea. W: D. Ricks, P. Magdalino (ed.). Byzantium and the Modern Greek Identity. London: King’s College.
 • Kordos, Przemysław. 2005. Turning the Blind Eye. Secret Life of Foreign Words in Modern Greek, „EOS” 92: 121–132.
 • Kubiak, Zygmunt. Dlaczego Grecy są smutni? 1995. „Życie Warszawy”. 48/49 dod.: 6.
 • Lawson, John Cuthbert. 1910. Modern Greek folklore and ancient Greek religion: a study in survivals, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lewandowski, Edmund. 2008. Charakter narodowy Polaków i innych. Warszawa: Muza (wyd. 2).
 • Loo, Tessa de. 2004. Świnia w pałacu. Przeł. E. Jusewicz-Kalter. Warszawa: Pracownia Słów.
 • Mackridge, Peter. 2010. Language and National Identity in Greece, 1766– 1976. Oxford: Oxford University Press.
 • Roidis, Emmanouil D. [Ροΐδης Εμμανουήλ Δ.]. 1986. Papież Joanna. Przeł. L. Mavroidis, K. Usarek. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Romanos, Konstantinos [Ρωμανός Κωνσταντίνος]. 2001. Υπόθεση Φαλμεράιερ. Αθήνα: Κάκτος.
 • Stephanides, Annie. 2010. You Speak Greek, You Just Don’t Know It. Athens: Ianos.
 • Stewart, Charles. 1991. Demons and the Devil. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Tziovas, Dimitris [Τζιόβας Δημήτρης]. 2007. Ελληνικότα και η γενιά του ‚30. „Cogito” 6: 6–9.
 • Wrazas, Ilias. 2009. Zbawca Boga: kuszenie Nikosa Kazantzakisa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wrazas, Ilias. 2010. Dyskomfort (nowo)Greków. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3059
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da886821-94ac-4e09-8ffa-899ae97fb182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.