PL EN


2016 | 19 | 73 - 98
Article title

Misje ludowe księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo na wadowickim terenie w 1898 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Popular priests missions of the Missionaries of St.Vincent de Paul in the Wadowice area in 1898
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
At the Wadowice area in western Galicia end of the nineteenth century Priests Missionaries of St. Vincent de Paul carried out a series of popular missions. These missions took place in 1898. It was attended by nearly 6,000 faithful. The report from the mission was written by Fr. J. Sokołowicz. It was published in the “Annals Both congregations of St. Vincent de Paul. “ Missionary activity of priests mentioned congregation inscribed positively in the history of the Church of Wadowice.
Year
Issue
19
Pages
73 - 98
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Catalogue des Maisons et du Personnel de la Congregation de la Mission, Paris 1910.
 • Fontes Codici Iuris Canonici, ed. P. Gasparri, vol. 1, Romae 1923, nr 200.
 • Krakowska księga adresowa, Kraków 1907.
 • Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. C. Gil OCD, Kraków 2009.
 • X. J. Sokołowicz CM, Wspomnienia z misyj odbytych w 1895 r. w Rzezawie, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 1 (1895) nr 1, s. 156.
 • Sprawozdanie z misyi wyjęte z listów X. N. kapłana Zgromadzenia Misyi do Imci X. P. Soubieille, Wizytatora prowincyi krakowskiej, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”, 1 (1895) nr 1, s. 28.
 • Sprawozdanie z prac misyjnych podjętych przez XX. Misyonarzy z Kleparza w Zachodniej Galicyi w pierwszej połowie r. 1898, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń Św. Wincentego a Paulo”, 4 (1898), s. 227-228.
 • X. J. Sokołowicz CM, Sprawozdanie z prac misyjnych podjętych przez XX. Missyonarzy z Kleparza w Zachodniej Galicyi w pierwszej połowie r. 1898, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń Św. Wincentego a Paulo”, 5 (1899) nr 1, s. 282-287.
 • „Gazeta Lwowska”, 91 (1901), nr 187.
 • Adamczyk J., Misje ludowe jako nadzwyczajna forma przepowiadania słowa Bożego w parafii. Aspekt kanoniczno-pastoralny, „Annales Canonici”, 2014, nr 10, s. 81–103.
 • Albin A., O bractwach, ich zadaniu i kierownictwie, Tarnów 1907.
 • Bańbuła M., Liturgia na misjach ludowych i w duszpasterstwie parafialnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce 1651–1864, „Nasza Przeszłość”, 1976, nr 45, s. 235–308.
 • Bar J. OFM Conv., Zgromadzenie Sióstr Serafitek, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik prawno-historyczny”, 1963, 6/1-4.B. Bodzioch, Redaktorzy Cantionale Ecclesiasticum jako kontynuatorzy ksiąg piotrkowskich, „Liturgia Sacra” 20 (2014), nr 1, s. 113–142.
 • Bractwo wstrzemięźliwości. Podręcznik, Wrocław 1900.
 • Buś A., Wyroba E., Witanowice i okolice…, Wadowice 2002.
 • Chorzępa M., Kult Matki Bożej w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy na ziemiach polskich w XIX wieku, „Roczniki Wincentyńskie”, 1986, nr 3–4, s. 70–83.
 • Encyklopedia kościelna, red. ks. M. Nowodworski, t. 14, Warszawa 1881.
 • Fibich A., Rozruchy antyżydowskie, Mielec 1898.
 • Iriarte L., Historia franciszkanizmu, Kraków 1998.
 • Kałamarz W. CM, Gorzkie żale. W 300-lecie powstania, Kraków 2007.
 • Klima T., Historya szpitala i klasztoru Bonifratrów w Zebrzydowicach, Wadowice 1911.
 • Komaryńska H., Bonifratrzy – Świadkowie miłosierdzia, „Roczniki Pedagogiczne”, 2010, nr 2(38), s. 77-93.
 • Kracik J., Misje parafialne przełomu XIX i XX wieku, „Nasza Przeszłość”, 1999, nr 91, s. 389-393.
 • Kracik J., W Galicji trzeźwiejącej, krwawej, pobożnej, Kraków 2008.
 • Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce 1625–1925, Kraków 1925.
 • Kuźmak K., Bractwa kościelne, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 1013.
 • Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001). I. Dzieje, red. S. Rospond CM, Kraków 2001.
 • Paruch E., Misje ludowe prowadzone przez Księży Misjonarzy w Galicji (1864–1918), Kraków 1925.
 • Petrani A., Zwyczaj w polskim prawie kościelnym, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik prawno-historyczny”, 1958, 1(1-2), s. 327-342.
 • Roman J.M., Święty Wincenty a Paulo. Biografia, Kraków 1990.
 • Rybolt J. CM, Annales de la Congregation de la Mission, 1834-1963 (Series description), w: Vincentian journals and publications, 2009.
 • Siwek G. CSRS, Misje ludowe, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 505.
 • Siwek G. CSRS, Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła. Studium homiletyczne, seria: Redemptoris Missio XVII, Kraków 1999, s. 87-110.
 • Stasiowska A., Służebnica Boża Małgorzata Łucja Szewczyk 1828-1905 założycielka Zgromadzenia Corek Matki Bożej Bolesnej - Sióstr Serafitek, Kraków 2010.
 • Sypniewski S., Parafia Kalwaria Zebrzydowska p.w. św. Józefa, „Kalwariarz. Pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej”, 2015, nr 9, s. 15-22.
 • Szczepaniak J., Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej, „Folia Historica Cracoviensia”, 11 (205).
 • Umiński W. CM, Czasopisma wydawane przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego w XIX i XX w., „Folia Historica Cracoviensia”, 2006 vol. 12, s. 119-129.
 • Wyczawski H.E. OFM, Kalwaria Zebrzydowska: historia klasztoru Bernardynów i kalwaryjskich drożek, Kalwaria Zebrzydowska 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da8c03a1-38b5-46e7-86c6-5848d3b3a1a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.