PL EN


2018 | 16 | 293-304
Article title

THE SELF-EFFICACY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES

Content
Title variants
PL
POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to recognize the self-efficacy of teacher education candidates for the teaching profession. Both generalized and specific self-efficacy has been studied for physical education teachers, as well as their correlation was defined. The studies were carried out by using a diagnostic survey among 80 students of the Academy of Physical Education in Katowice. The Scale of Generalized Self-Efficacy and Physical Education Teaching Efficacy Scale were applied. The research results indicate that teacher education candidates have high self-efficacy in both scale studies. The highest self-efficacy is achieved in the area of individualization of teaching skills, the lowest in teaching pupils with special needs. Studies have shown that students who have higher generalized self-efficacy feel more effective in tasks, related to fulfilling the role of a physical education teacher.
PL
Celem badań było rozpoznanie poczucia własnej skuteczności (PWS) studentów – kandydatów do zawodu nauczyciela. Badano PWS zarówno uogólnione, jak i specyficzne dla nauczycieli wychowania fizycznego, a także określono ich współzależność. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród 80 studentów AWF w Katowicach. Zastosowano Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności oraz Physical Education Teaching Efficacy Scale. Wyniki badań wskazują, że przyszli nauczyciele legitymują się wysokim PWS w obu badanych skalach. Najwyższe poczucie skuteczności osiągają w zakresie umiejętności indywidualizacji kształcenia, najniższe w nauczaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Badania wykazały, że studenci, którzy mają wyższe uogólnione poczucie własnej skuteczności czują się także bardziej skuteczni w zadaniach związanych z wypełnianiem roli nauczyciela wychowania fizycznego.
Year
Issue
16
Pages
293-304
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
References
 • Baka, Ł. (2011). Konflikt między pracą i rodziną a wypalenie zawodowe. Pośrednicząca rola zasobów osobowych. Psychologia Społeczna, 64 (19).
 • Bandura, A. (1994). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. In R.F. Baumeister (ed.), The Self in Social Psychology. Philadelphia.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The Excercise of Control. New York.
 • Betoret, F.D. (2009). Self-efficacy, school resources, job stressors and burnout among Spanish primary and secondary school teachers: A structural equation approach. Educational Psycholology, 29.
 • Bussey, K., Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of gender development and differentiation. Psychological Review, 4.
 • Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Steca, P., Malone, P.S. (2006). Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44.
 • Chomczyńska-Rubacha, M., Rubacha, K. (2008). Poczucie skuteczności a preferowane strategie wychowawcze nauczycieli. In W. Szulakiewicz (ed.), Świat idei edukacyjnych. Toruń.
 • Dilekli, Y., Tezci, E. (2016). The relationship among teachers classroom practices for teaching thinking skills, teacher’s self-efficacy towards teaching thinking skills and teaching styles. Thinking Skills and Creativity.
 • Humphries, C.A., Hebert, E., Daigle, K., Martin, J. (2012). Development of a physical education teaching efficacy scale. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 16.
 • Juczyński, Z. (2000). Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 4.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa.
 • Klassen, R., Wilson, E., Siu, A.F.Y., Hannok, W., Wong, M.W., Wongsri, N., Sonthisap, P., Pibulchol, C., Buranachaitavee, Y., Jansem, A. (2013). Preservice teachers’ work stress, self-efficacy, and occupational commitment in four countries. European Journal of Psychology of Education, 28.
 • Kowalczyk, A., Sas-Nowosielski, K. (2015). Postrzeganie własnej skuteczności nauczycieli wychowania fizycznego. In M. Tomanek, S. Raniszewski (eds.), Problemy kultury fizycznej – aspekty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne. Bydgoszcz.
 • Modzelewski, P. (2013). Poziom optymizmu i poczucia własnej skuteczności studentek pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. In J. Maciąg, I. Stelmasiak (eds.), Być nauczycielem-opiekunem-wychowawcą. Formacja intelektualna czy rzemiosło? Postulaty, szanse a rzeczywistość. Toruń.
 • Oleś, P.K., Drat-Ruszczak, K., Osobowość. (2008). In J. Strelau, D. Doliński (eds.), Psychologia: podręcznik akademicki. Gdańsk.
 • Roeser, R.W., Arbreton, A.J., Anderman, E.M. (1993). The relations among teacher beliefs and practices and student motivation across the school year. The American Educational Research Association Convention.
 • Rubacha, K. (2013). Uogólnione poczucie skuteczności a poczucie skuteczności wychowawczej rodziców i nauczycieli. Hipoteza sytuacyjnej zmienności. Studia Edukacyjne, 25.
 • Rubacha, K., Sirotova, M. (2013). Poczucie skuteczności wychowawczej kandydatów na nauczycieli w Polsce i Słowacji. Rocznik Andragogiczny, 20.
 • Saricam, H., Sakiz, H. (2014). Burnout and teachers self-efficacy among teachers working in special education in Turkey. Educational Studies, 40.
 • Sas-Nowosielski, K. (2003). Wychowanie do aktywności fizycznej. Katowice.
 • Schwarzer, R., Fuchs R. (1996). Self-efficacy and health behaviours. In M. Conner, P. Norman (eds.), Predicting Health Behavior. Buckingham – Philadelphis.
 • Schwarzer, R., Hallum, S. (2008). Perceived teacher self-efficacy as a predictor of job stress and burnout: mediation analysis. Applied Psychology, 57.
 • Skaalvik, E.M., Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99, 3.
 • Soodak, L.C., Podell, D.M. (1996). Teacher efficacy: Toward the understanding of a multi-faceted construct. Teaching and Teacher Education, 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da9196d0-1d74-448e-894c-d982b0a2fd3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.