PL EN


2015 | 13 | 121-136
Article title

Polityka zagraniczna Królestwa Arabii Saudyjskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Region Bliskiego Wschodu, jest miejscem gdzie ciągle występują napięcia i konflikty. Jest to także miejsce gdzie wydobywa się ogromne ilości surowców energetycznych. Dzięki ich eksportowi część bliskowschodnich państw dysponuje niemalże nieograniczonymi środkami finansowymi. Jednym z nich jest Królestwo Arabii Saudyjskiej - największy eksporter ropy naftowej na świecie. Ogromne zasoby finansowe, potencjał geograficzny oraz opieka nad najświętszymi miejscami dla muzułmanów - meczetami w Mekce i Medynie, dają Arabii Saudyjskiej możliwość aktywnego udziału w stosunkach międzynarodowych. Rijad największe zainteresowanie przejawia w swoim najbliższym sąsiedztwie gdzie stara się integrować sunnickie monarchie Zatoki Perskiej. Równie ważne dla Saudów jest rozwijanie współpracy z państwami arabskimi. Osobnym polem zainteresowań są niearabskie państwa muzułmańskie. Niejako z boku, Arabia Saudyjska układa sobie stosunki z mocarstwami. Tu od wielu lat Rijad blisko współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Choć w ostatnich latach zauważalna jest erozja we wzajemnych relacjach. Przez to rodzina królewska poszukuje nowych partnerów zagranicznych, którzy mogą wypełnić ewentualna lukę po Waszyngtonie. W poniższym artykule podjęta zostanie próba analizy saudyjskiej polityki zagranicznej. Ukazane zostaną główne założenia i cele polityki prowadzonej przez Rijad, a także jej skutki. Szczególny nacisk zostanie położony na stosunek saudyjskiej monarchii do wydarzeń znanych jako Arabska Wiosna. Wynika to z faktu, że podczas jej trwania dyplomacja Arabii Saudyjskiej zintensyfikowała swoje prace i królestwo stało się bardzo aktywnym graczem na arenie międzynarodowej. Mimo, że od jej rozpoczęcia minęły już cztery lata, to Arabska Wiosna wywiera w dalszym ciągu przemożny wpływ na saudyjską politykę zagraniczną. I jej skutki zauważalne są do dzisiaj
EN
This article presents the foreign policy of the kingdom of Saudi Arabia. Saudi foreign policy is described in the form of four circles. The first is the Gulf states. The next circle is the Arab states. In the third circle are Islamic states. The last is overbooked for relations with world powers. Saudi Arabia leads a very active foreign policy. There is no conflict in the Middle East, in which Saudis are not in any way involved. The main objective of the action is to limit the influence of Iran, which is seen by Riyadh as the greatest threat. In addition, Saudi Arabia aspires to a leadership role in the Middle East. The article discusses the main directions of Saudi foreign policy. It also presents the effects, which are not always beneficial to Saudi Arabia.
Keywords
Year
Volume
13
Pages
121-136
Physical description
Contributors
author
References
 • Bania R., Arabska Wiosna - doświadczenia arabskich monarchii subregionu Zatoki Perskiej, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 1.
 • Boening A., The Arab Spring, Heidelberg 2014.
 • Bush G., Kluczowe decyzje, Warszawa 2011.
 • Comras V., Al Qaeda Finances and Funding to Affiliated Groups, [w:] red. Giraldo J. K., Trinkunas H. A., Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective, Stanford 2007.
 • Davidson Ch., After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchies, New York 2013.
 • Dzisiów – Szuszczykiewicz A., Bliskowschodnia „zimna wojna” czyli saudyjskoirańska rywalizacja w regionie w obliczu „arabskiej wiosny”, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 30.
 • Dzisiów – Szuszczykiewicz A., Regionalna rywalizacja o Syrię, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22.
 • Hebda W., Ropa naftowa i gaz ziemny na świecie – zasoby, produkcja i konsumpcja, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 87.
 • Hyra M., Arabia Saudyjska walczy z „własnymi” terrorystami, <http://zwojska.pl/1821/arabia-saudyjska-zwalczanie-terroryzmu/> data odczytu 05.06.2015.
 • Hyra M., Cztery kręgi polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej, [w:] Contemporary problems of the international relations: political, economic, legal aspects, Lviv 2014.
 • Hyra M., Wpływ Arabskiej Wiosny na politykę Królestwa Arabii Saudyjskiej, [w:] red. Marszałek-Kawa J., Helnarska K. J., Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy, Toruń 2015.
 • Izrael i Arabia Saudyjska razem planują uderzenie na Iran - twierdzi "The Sunday Times", <http://konflikty.wp.pl/kat,107158,title,Izrael-i-Arabia-Saudyjska-razemplanuja-uderzenie-na-Iran-twierdzi-The-SundayTimes,wid,16178296,wiadomosc.html?ticaid=114f1a&_ticrsn=3>, data odczytu 10.06.2015.
 • Katulis B., Saudi Arabia, „World Politics Review” 2011.
 • Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu, Warszawa 2007.
 • Kowalewska K., Państwa Rady Współpracy Zatoki wobec „ arabskiej wiosny”, „Bezpieczeństwo Narodowe”2012, nr. 23-24.
 • Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, praca zbiorowa pod red. Mojsiewicz Cz., Wrocław 1998.
 • Liga Arabska: Dialog Palestyny z Izraelem zakończy się fiaskiem, <http://www.wprost.pl/ar/190811/Liga-Arabska-Dialog-Palestyny-z-Izraelemzakonczy-sie-fiaskiem> data odczytu 03.07.2015.
 • M. Hyra, Chłodne relacje USA – Arabia Saudyjska, <http://zwojska.pl/1981/chlodne-relacje-usa-arabia-saudyjska/>, data odczytu 12.06.2015.
 • Marschall Ch., Iran’s Persian Gulf policy: from Khomeini to Khatami, London 2003.
 • Otłowski T., Wojna domowa w Jemenie a geopolityka regionu bliskowschodniego, <http://pulaski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=790%3Awojna -domowa-w-jemenie-a-geopolityka-regionubliskowschodniego&catid=18%3Akomentarz-midzynarodowypuaskiego&Itemid=954>, data odczytu 07.06.2015.
 • Peck M. C., The A to Z of the Gulf Arab States, Plymouth 2008.
 • Peninsula Shield Force: Ensuring the Gulf’s security, <http://www.aawsat.net/2011/03/article55247149/peninsula-shield-force-ensuringthe-gulfs-security>
 • Pohl A., Arabia Saudyjska wobec Arabskiej Wiosny, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 1.
 • Riedel B., From Putin to Paris: Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman busy solidifying Saudi friendships, <http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/06/24-paris-francediplomacy-saudi-arabia-riedel> data odczytu 08.07.2015.
 • Sławek J., Rada Współpracy Państw Zatoki – jaka przyszłość po Arabskiej Wiośnie?, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2014, nr 3.
 • Syria unrest: Arab League adopts sanctions in Cairo, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15901360> data odczytu 03.06.2015.
 • The foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia, http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/KingdomForeignPolicy/Pages/KingdomPolic y34645.aspx. data odczytu 02.07.2015.
 • Wood P., Life and legacy of King Fahd, < http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4734505.stm>
 • Ye’or B., The impact of the Organisation of Islamic Cooperation on Europe, [w:] red. Stern S., Saudi Arabia and the global Islamic terrorist network, New York 2011.
 • Zdanowski J., Arabia Saudyjska, Warszawa 2004.
 • Zdanowski J., Historia Arabii Wschodniej, Wrocław 2008.
 • Zdanowski J., Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da920b8e-7251-4ab4-a922-df1377a5b95c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.