PL EN


2016 | 1 | 73-88
Article title

RELEASE OF PROPERTY – SELECTED ISSUES

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The issue mentioned in the title of this paper embraces a number of questions referring to the scope of powers of a court bailiff, levying execution on the basis of an enforceable title that pledges a debtor to release the property, including admissibility of the enforcement proceedings regarding a release of a property which covers the housing needs of the debtor against persons other than those indicated in the enforceable title. This paper advocates the possibility of enforcement proceedings regarding vacating rooms of persons and items on the basis of an enforceable title, which obligates to release the property, equally refusing the creditor a possibility of enforcement proceedings “erga omnes”. The author appeals to interpret the provisions in close connection with a just interest of the creditor and a necessary protection of the debtor.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
73-88
Physical description
Dates
published
2016-01-30
References
 • [1].The act of 17 November 1965 of the Civil Procedure Code
 • (Journal of Laws 1964 No 43, item 296 with further amendments).
 • [2].The act of 21 June 2001 on Protection of the Rights of Tenants, Housing Resources of Municipalities and Amendments to the Civil Code (Journal of Laws No 71, item 733, with further amendments).
 • [3].The act of 25 February 1965 of the Family and Guardianship Code (Journal of Laws 1964 No 9, item 59 with further amendments).
 • [1].A resolution of the Supreme Court of 10 February 2006, III CZP 127/05, LEX no 167160.
 • [2].A resolution of the Supreme Court of 9 February 2007, III CZP 157/06, LEX no 212427.
 • [3].A resolution of the Supreme Court of 19 November 2009, IV CSK 238/09, LEX no 558800.
 • [4].A resolution of the Supreme Court of 28 September 1963, III Co 33/62, OSNC 1964/ 2, item 22.
 • [5].A resolution of the Supreme Court of 7 February 1997, III CZP 120/96, OSNC 1997/6 - 7, item 69.
 • [6].The decision of the Constitutional Court of 24 February 1999, SK 4/98, OTK ZU 1999/2, item 24.
 • [1].Chaciński J., Ochrona praw lokatorów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • [2].Cieciura P., Wydanie a opróżnienie lokalu – rozważania na tle art. 777 § 1 pkt 4 oraz art. 1046 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Currenda, no 2, 2011.
 • [3].Ciepła H., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (ed.) Dolecki H., Wiśniewski T., Wolters-Kluwer‎, Warszawa 2014.
 • [4].Drozd-Sweklej R., Egzekucja na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Currenda no 8-9, 2011.
 • [5].Drozd-Sweklej R., Wydanie lokalu nabytego w drodze egzekucji z nieruchomości przez dłużnika i osoby wywodzące prawo do jego zajmowania od dłużnika w trybie art. 1046 i 791 § 1 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Currenda no 10-12, 2008.
 • [6].Gola A., Myczkowski L., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • [7].Knypl Z., Eksmisja z lokali mieszkalnych, Nowa Currenda, Currenda no 10, 2012.
 • [8].Krakowiak M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Vol. II, (ed.) Jankowski J., C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • [9].Morawski L., Zasady wykładni prawa, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • [10].Mucha J., Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a prawo do lokalu socjalnego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Currenda, no 3-4, 2014.
 • [11].Pietrzykowski H., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz, (ed.) Ereciński T., LexisNexis, Warszawa 2012.
 • [12].Popłonyk D., Zawiślak T., Uwagi do projektu ustawy zmieniającej KPC i inne ustawy przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego w zakresie postępowania cywilnego, [in:] Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, (ed.) Makarewicz K., C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • [13].Stangret-Smoczyńska A., Komentarz do art. 791 Kodeksu postępowania cywilnego, [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, (ed.) Gołaczyński J., LEX/el. 2012 no 127703.
 • [14].Suliński S., Knypl Z., Jak wykonywać eksmisję, by nie naruszyć prawa, Nowa Currenda, Currenda no 8, 2013.
 • [15].Świeboda Z, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1994.
 • [16].Telenga P., Komentarz aktualizowany do art. 791 Kodeksu postępowania cywilnego, [in:] Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, (red.) Jakubecki A., LEX/el. 2014 nr 167049.
 • [17].Woźniak Z., Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, (red.) Gołaczyński J., Wolters-Kluwer, Warszawa 2008.
 • [18].Zawistowski D., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (red.) Dolecki H., Wiśniewski T., Wolters-Kluwer, Warszawa 2014.
 • [19].Zdun-Załęska K., Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, LexisNe
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da93a523-58fc-40d5-ba4b-7a6a646ef9a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.