PL EN


2014 | 3 | 39-47
Article title

Konstrukcja artykułu 243 ustawy o finansach publicznych a problemy finansowe gmin

Content
Title variants
EN
Construction of the article 243 of the Act and the Public Finance versus financial problems of spa parishes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stosowanie w praktyce przepisów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych powoduje znaczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia jednostek samorządowych. Brak możliwości uchwalenia budżetu, jeżeli jego realizacja spowoduje, że nie będą spełnione ekonomiczne relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp), prowadzi do wydłużania okresów spłaty długu zaciąganego przez samorządy. Aby zmniejszyć rozchody związane ze uiszczeniem rat kredytowych lub wykupem zadłużenia i tym samym spełnić relacje z art. 243, jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) są w praktyczne zmuszone wydłużać terminy spłaty zobowiązań, co przekłada się na istotne zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia.
EN
The practical application of the provisions of the amended Act on Public Finances will increase the cost of debt servicing in local government units structure. No possibility of passing the budget, if its execution will cause that can not be met economic relationships specified in Art. 243 of the Public Finance Act., leads to lengthening periods of the outstanding debt by local governments. To reduce expenditures related to the payment of loan installments or redemption of the debt and thus meet the relationship of art. 243, local government units are in practice forced to extend the terms of repayment of liabilities, which translates into a significant increase in debt servicing costs.
Year
Issue
3
Pages
39-47
Physical description
Dates
published
2014-09-29
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zakład ekonomiki przedsiębiorstw i rozwoju lokalnego.
References
  • Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
  • Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce, Ekspertyza BGK, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-0900
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da97cb27-d94c-4e0a-8ba3-e17949c4b4a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.