PL EN


2015 | 62 | 6: Teologia pastoralna | 205-223
Article title

Działalność ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w diecezji kieleckiej

Title variants
EN
Activity Father Professor Adam Ludwik Szafrański in Diocese of Kielce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2014 roku przypadła 10 rocznica śmierci wybitnego polskiego pastoralisty, ks. prof. A.L. Szafrańskiego. Jest to dobra okazja, aby przypomnieć jego osiągnięcia nie tylko w zakresie dorobku naukowo-pisarskiego, ale także w zakresie jego działności naukowej, organizacyjnej i duszpasterskiej. Ks. Szafrański znaczną część swego życia poświęcił pracy naukowo-dydaktycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Niemniej był on kapłanem diecezji kieleckiej i w pewnym okresie swego życia realizował swoje powołanie w tym właśnie Kościele lokalnym, zostawiając tam wciąż niezatarte ślady. Niniejsze opracowanie prezentuje jego najważniejsze osiągnięcia na polu działalności naukowo-organizacyjnej i duszpasterskiej w diecezji kieleckiej.
EN
In 2014 we had the 10th anniversary of the death of prominent Polish pastoral theologian Fr. prof. A.L. Szafrański. This is a good opportunity to remind his achievements, not only in relation to his writings, but also in the field of his scientific, organizational and pastoral activities. A large part of his life was devoted to research and teaching work at the Catholic University of Lublin. Nevertheless, he was a priest of the Diocese of Kielce, and in a period of his life he realized his vocation in that local church, leaving unforgettable traces. This paper presents the most important scientific, organizational and pastoral achievements of Fr. prof. Szafrański in the Diocese of Kielce.
Contributors
  • emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
  • Chat E.: Ksiądz prof. Dr hab. Adam Ludwik Szafrański. W: 50 lat służby kapłańskiej Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Red. tenże. Kielce: Jedność 2002.
  • Szafrański A.L.: Kapłan a problem powołania. Wrocław 1948.
  • Śledzianowski J.: Ksiądz Czesław Kaczmarek Biskup Kielecki 1895-1963. Kielce: Jedność2 20092.
  • Śledzianowski J.: Ksiądz Stanisław Kurdybanowski wpisany w wojny i totalitaryzmy XX wieku. Kielce 2013.
  • Śledzianowski J.: Przewodnik. W: Powołanie i służba. Księga jubileuszowa ku czci Biskupa Mieczysława Jaworskiego w 70 rocznicę urodzin. Kielce: Jedność 2000.
  • Wojciechowski D.: Kapłani kieleccy więzieni i szykanowani w PRL (1945-1963). Kielce: Jedność 2003.
  • Wróbel T.: Katalog rektorów, profesorów, ojców duchownych i prefektów. W: Księga Jubileuszowa 1727-1977. 250 lat Seminarium Duchownego w Kielcach. Poznań: Pallottinum 1977.
  • Zieliński Z.: Pius XII. W: Encyklopedia katolicka t. 15. Lublin: TNKUL 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daa37c65-28f3-4c37-80d9-ed408855a9b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.