PL EN


2013 | 175 | 92-103
Article title

Czynniki sukcesu systemu krwiodawstwa w Polsce

Content
Title variants
EN
Success Factors of Blood Donation System in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Sense of citizens' health security is one of the most important components of quality of life. Ensuring security in this area is the subject of the activities described in various policies and strategies of the state. One of the specific conditions of the health security of the state is to ensure the availability of human blood treated as a drug. In Poland, the environment in which it is implemented management of blood resources in blood donation system. Blood donation system is composed of independently functioning blood supply chains, implementing flows (blood and its components) from donor to recipient. The success of the system, and thus the chain ensuring availability of blood (as a drug) a sufficiently high level. The availability of blood as a raw material is dependent on the demographic population, as well as its willingness to honour the donation. In this paper the author presented the important relationship between the above factors and components.
Year
Volume
175
Pages
92-103
Physical description
Contributors
References
 • "Bezpieczeństwo zdrowotne ludności Polski", http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/ BIP_stanowisko_RRL_bezp_zdrow_ludnosci.pdf.
 • Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca Dyrektywę 2001/83/WE.
 • Kauf S., Procesy i systemy planistyczne w zarządzaniu logistyczno-marketingowym, [w:] Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt efektywnościowy, red. P. Blaik, Uniwersytet Opolski, Opole 2007.
 • Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, red. M. Łętowska, wydanie II, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa 2011.
 • Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. R. Krupski, AE Wrocław, Wrocław 2002.
 • Pszczołowski T., Mała Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1978.
 • Ruszkowski J., Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 1987.
 • Szołtysek J., Twaróg S., Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2009, nr 7.
 • Twaróg S., Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012 - rozprawa doktorska niepublikowana.
 • Twaróg S., Trzpiot G., Ojrzyńska A., Szołtysek J., Wykorzystanie shift - share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce, [w:] Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka, red. G. Trzpiot, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 1997, nr 106, poz. 681 z późn. zm.).
 • Weber J., Gestaltung des Prozesses der strategischen und operativen Logistikplanung, [w:] Handbuch Logistik, S. Kummer, H. Baumagarten, Stuttgart 1999.
 • Włodarczyk W.C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS, Kraków 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daa3d9a4-022f-4874-b431-b16fb1729994
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.