PL EN


2009 | 3 | 105-115
Article title

Mazovia Quo Vadis? : Inspirations from and comments to the "Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship"

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is an attempt of evaluation of the development strategy of the Mazowieckie Voivodeship from the perspective of international experience in development strategies building and formulation of development policies. There are methodological remarks in the first parts of the article presented. They concern an issue of the role of internal and external factors that influence development processes. The institutional framework for the strategy building is described, pointing out roles of administrative bodies of different levels and partners involved in the process of shaping strategic documents. Regional development paradigm evolution is presented in historical context with emphasis on the impact of globalization on the European integration. Then transformation of welfare system existing in both Eastern and Western Europe in the period of 1950-1970 is described. The article contains also critical remarks on how industrialization processes influenced regional development of European countries. Experience related to dual mode development and marginalization of neglected areas is outlined and discussed. In the part of the article devoted specifically to the Mazovia region its development strategy is reviewed and evaluated from the perspective of international experience and development policies of European Union.
PL
Artykuł jest próbą oceny Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego z perspektywy międzynarodowych doświadczeń w budowaniu strategii rozwoju i formułowaniu polityk, mających prowadzić do realizacji celów tejże strategii. W pierwszych częściach artykułu przedstawiono uwagi dotyczące kwestii metodologicznych w badaniach nad endo- i egzogenicznymi uwarunkowaniami rozwoju. Omówiono także wymiar instytucjonalny budowania i realizowania strategii rozwoju, określając różne role władz administracyjnych różnych szczebli oraz partnerów zaangażowanych w procesy kształtowania dokumentów strategicznych. Przedstawiono w ujęciu historycznym paradygmaty rozwoju regionalnego, zwracając uwagę na wpływ procesów globalizacji na integrację europejską. Omówiono transformacje systemów określanych jako welfare systems, obecnych w latach 1950-1970 tak w Europie zachodniej, jak i wschodniej. W artykule opisano i krytycznie oceniono wpływ procesów industrializacji na rozwój regionalny krajów europejskich. Przedstawiono także doświadczenia wynikające z dualności rozwoju i marginalizacji obszarów zaniedbanych. W części poświeconej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego dokonano jej oceny na tle doświadczeń międzynarodowych i polityk rozwojowych Unii Europejskiej.
Year
Issue
3
Pages
105-115
Physical description
Dates
published
2009-12
Contributors
author
  • Roskilde Universitet
References
  • Amoroso B., 1998, On Globalization. Capitalism in the 21st Century, Macmillan London, 104 and fll.
  • 2. Amoroso B., 2008, Citizen well-being and social cohesion for the common good. From Welfare state to Welfare Society, Roskilde University, June 2008.
  • 3. Council, 2008, Council of Europe, Well-being for all. concepts and tools fo social cohesion, Trends in social cohesion n 20, Strasbourg.
  • 4. ESPD, 1999, ESPD European Spatial Development Perspective. Toward Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, European Commission, Luxembourg.
  • 5. Hoghe L. (ed.), 1996, Cohesion Policy and European Integration.: Building Multi-Level Governance, Oxford University Press, Oxford.
  • 6. Strategy, 2006, Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daa4b69d-5655-46ae-9071-961a90cfbdff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.