PL EN


2013 | 2 | 2 | 465-477
Article title

Struktura kapitału a opłacalność wybranych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Capital structure and profitability of financial decisions in an enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu pojawienia się pierwszej informacji o planowanej dywidendzie na wartość akcji spółki w powiązaniu ze strukturą kapitałową spółki oraz branżą jej działalności. Przeprowadzono badania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczące ponadprzeciętnych stóp zwrotu z akcji w oknach czasowych w pobliżu dnia pojawienia się informacji. Badane zdarzenia zostały pogrupowane ze względu na stosunek długu netto do kapitału własnego spółki, których akcji dotyczyła informacja. W grupie wszystkich badanych zdarzeń najwyższe ponadprzeciętne stopy zwrotu zaobserwowano w przypadku spółek z I oraz IV kwartyla próby (najmniej oraz najbardziej zadłużonych). W badaniu obejmującym branżę działalności emitenta brano pod uwagę spółki z branży budowlanej i informatycznej. Zaobserwowano, iż spółki o zadłużeniu niższym niż mediana zadłużenia w branży osiągają przeciętnie wyższe ponadprzeciętne stopy zwrotu w pobliżu dnia pojawienia się informacji o planowanej dywidendzie. dywidenda,
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
465-477
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 62, 02-554 Warszawa
 • Dr hab., prof. nadzw. SGH, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 62, 02-554 Warszawa
References
 • 1. Amman M., Fehr M., Seiz R. (2006), New evidence on the announcement effect of convertible and exchangeable bonds, “Journal of Multinational Financial Management” Vol. 16(1).
 • 2. Asquith P., Mullins Jr. D. W. (1986), Signalling with Dividends, Stock Repurchases and Equity Issues, “Financial Management” Vol. 15, nr. 3.
 • 3. Asquith P., Mullins D. W. Jr. (1983), The Impact of Initiating Dividend Payments in Shareholders’s Wealth, “The Journal of Business” Vol. 56, nr. 1.
 • 4. Bessler W., Seim M.(2008), Motives and Valuation Effects of Share Repurchase Announcements in Germany: A Comparison of Established Firms and Initial Public Offerings, Center for Finance and Banking, Justus-Liebig-University Giessen.
 • 5. Dann L., Mikkelson W. (1984), Convertible debt issuance, capital struc-ture change and financing-related information: some new evidence, “Journal of Financial Economics” Vol. 13.
 • 6. De Roon F., Veld C. (1998), Announcement effects of convertible bond loans and warrant bond loans: an enpirical analysis for the Dutch market, “Journal of Banking and Finance” Vol. 22.
 • 7. Ducassy I. (2003), Déterminants de la réaction du marché français aux émissions de titres à caractère action,”Banque et Marchés” Vol. 64.
 • 8. Smith Jr. C. W. (1986), Investment Banking and the Capital Acquisition Process, “Journal of Financial Economics” Vol. 15.
 • 9. Eckbo B. (1986), Valuation Effects of Corporate Debt Offerings, “Journal of Financial Economics” Vol. 15.
 • 10. Gillet R., La Bruslerie H. (2010), The Consequences of Issuing Convertible Bonds: Dilution and/or Financial Restructuring?, “European Financial Management” Vol. 16, nr 4.
 • 11. Ginglinger E., L’Her J.F. (2002), Ownership Structure and Open Market Stock Repurchases in France.
 • 12. Kang J., Stulz R. (1996), How different is Japanese corporate finance? An investigation of the information content of new securities issues, “Review of Financial Studies” Vol. 9.
 • 13. Kim Y., Stulz R. (1988), The Eurobond Market and Corporate Financial Policy: A Test of the Clientele Hypothesis, “Journal of Financial Economics” Vol. 22.
 • 14. Mikkelson W., Partch M. (1986), Valuation Effects on Security Offerings and the Issuance Process, “Journal of Financial Economics”, Vol. 15.
 • 15. Padgett C., Wang Z. (2007), Short-term Returns of UK Share Buyback Activity, ICMA Centre Discussion Papers in Finance DP2007-10.
 • 16. Ryan P.A., Besley S., Lee H.W. (2000), An Empirical Analysis of Reactions to Dividend policy Changes for Nasdaq Firms, “Journal of Financial and Strategic Decisions” Vol. 13, nr. 1.
 • 17. Vermaelen T. (1981), Common Stock Repurchases and Market Signaling: An Empirical Study, “Journal of Financial Economics”, Vol. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daa8ffbd-7475-4a94-b8fc-80c35742a630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.