PL EN


2016 | 7 | 3 | 135-142
Article title

Umiejętność programowania jako element kształcenia studentów kierunków nieinformatycznych

Content
Title variants
EN
Computer programming skills as a part of Students’ education in non-IT degree course
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Progności rynku pracy, mówiąc o kompetencjach cyfrowych, szczególne miejsce przypisują programowaniu. Niektórzy z nich stawiają tezy, że języki programowanie staną się nowym alfabetem profesjonalistów XXI w. W publicznej dyskusji na temat edukacji coraz częściej podkreśla się fakt, że we współczesnym świecie umiejętność programowania staje się trzecim, wręcz niezbędnym językiem. Stąd też celem tego opracowania jest zweryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności programowania wśród studentów kierunku nieinformatycznego, ale bardzo intensywnie korzystającego z różnorodnych narzędzi informatycznych w trakcie zajęć z przedmiotów praktycznych, a także wykorzystania (lub zamiaru wykorzystania) oraz oceny przydatności programowania w przyszłej pracy zawodowej
EN
Labour market forecasters while talking about digital skills focus their main attention on programming. Some propose the thesis that programming languages are to become 21th century professionals’ alphabet. In public discussion concerning education it is more and more often highlighted that the computer programming skill is becoming the third crucial language. Therefore the aim of this thesis is to verify the level of knowledge and computer programming skills among the students of non-IT degree courses though those who intensively use variable IT devices during the classes of practical subjects as well as the usage
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
135-142
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
author
References
  • Filiciak M., Sijko K., Tarkowski A. (2013), Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade?, Warszawa.
  • Marczuk J. (2012), Nauka programowania w szkołach?, „Polityka”, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1532665,1,nauka-programowania-w-szkolach.read (05.2016).
  • Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Warszawa 2009.
  • Wikipedia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dab54413-56d7-4a8f-acde-a4bf9539fcef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.