PL EN


2013 | 2 | 155-168
Article title

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW MOTYWACJI DO PRACY JAKO DETERMINANTY PODNOSZENIA POZIOMU ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW – PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA SKALI SAMOOCENY MOTYWATORÓW DO PRACY

Content
Title variants
EN
THE IDENTIFICATION OF WORK MOTIVATION FACTORS AS THE DETERMINANT OF WORK ENGAGEMENT: THE USE OF SELF ASSESSMENT SCALE OF WORK MOTIVATORS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w artykule jest problem motywacji do pracy. Artykuł porusza zagadnienia dotyczące pojęcia motywacji, teorii motywacji oraz motywatorów do pracy. Artykuł składa się z dwóch części, w części pierwszej omówiono założenia teoretyczne charakteryzujące zagadnienie motywacji, druga część prezentuje wyniki badań studentów studiów niestacjonarnych, ukazując znaczenie określonych motywatorów do pracy u osób, które oprócz wykonywania pracy zarobkowej podjęły dodatkowy trud związany ze zdobywaniem nowych kompetencji, wiedzy i umiejętności.
EN
The work motivation is the core subject of the article. The concept of motivation, theory of motivation and work motivators are presented as the theoretical background in the first part of the article. Second part presents student research results identifying work motivators. Participants were employees who, along the paid work, made an effort to gain new competences, knowledge and skills. The meaning of subjective work motivators is described.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
155-168
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Banaszyk P., Krzakiewicz K., Organizacja i zarządzanie, Wybrane problemy, AE w poznaniu, Poznań 1992.
 • Bartkowiak G., Januszek H., Umiejętności kierownicze, AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania TNOiK, Toruń 1998.
 • Bittel L., Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1998.
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 • Czerska M., [w:] Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 • Dolny E., Meller J., Motywowanie do pracy, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1997.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Hamner W., [w:] Stoner J., Freeman R., Gilbert.jr. D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.
 • Kopertyńska M., Motywowanie pracowników teoria i praktyka, Wyd. Placet, Warszawa 2009.
 • Kostera M., Kownacki S. Szumski A., Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, [w:] Kożmiński A., Piotrowski W., (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kozioł L., Motywacja w pracy determinanty ekonomiczno – organizacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • Koźmiński A., Piotrowski W., (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Król H., Ludwiczyński A., (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2010.
 • Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1984.
 • Nadler D., Lawler E., [w:] Stoner J., Freeman R., Gilbert.jr. D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • Potocki A., (red.), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2005.
 • Przytuła S., Psychologia zarządzania Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Robbins S., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikami a organizacją, Difin, Warszawa 2004.
 • Stańda A., [w:] Banaszyk P., Fimirska – Banaszyk R., Stańda A., Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 • Stewart G., Skuteczne zarządzanie sprzedażą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Stoner J., Freeman R., Gilbert. Jr.D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • Strelau J., (red.), Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej t. 3, GWP, Gdańsk 2000.
 • Tokarski S., Kierowanie ludźmi, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1998.
 • Tokarski S., Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Zimbardo Ph., Ruch F., Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dab6b816-38ec-4be8-85e2-73c8861cdbc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.