PL EN


2014 | 27 | 53-66
Article title

Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzm

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Political parties in Brittany: between regionalism, autonomy and separatism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bretońska scena polityczna wydaje się bardzo bogata. Istnieje kilka bretońskich partii politycznych, niektóre z nich mają długą historię i bogate tradycje. Inne są efemerycznymi tworami, których aktywność ogranicza się do jednego lub kilku projektów. Jednak na większej części Bretanii regionalne struktury są praktycznie niewidoczne. Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest, przyjrzyjmy się wydarzeniom z historii Bretanii, umożliwiającym zrozumienie dynamiki obecnego życia politycznego.
EN
Brittany political scene seems to be very rich. There are several Breton political parties, some with a long history and tradition (even ideological origins dating back to the national movement of Brittany), others are ephemeral creations, whose activities are limited to one or more projects. However, in most parts of Breton regional structures are virtually invisible. To answer the question of why this is so, let's look at the events of the history of Brittany, to help understand the dynamics of the current political life.
Contributors
 • Dr Nicole Dołowy Rybińska, Instytut Slawistyki PAN
References
 • Abalain H., Historie de la langue bretonne, Luçon 2000.
 • Broudic F., La pratique du breton de l’Ancien Régime а nos jours, Rennes 1995.
 • Charter E., Lavor R., La France éclatée? Régionalisme-autonimisme-indépendantisme, Spézed 2004.
 • Chartier E., Larvor R., La question bretonne. Enquête sur les mouvements politiques bretons, Plougastell-Daoulaz 2002.
 • Cressard J-P., CELIB 1950–2000. Quand la Bretagne s’est réveillée, Spézed 2000.
 • Dołowy N., Bretania: upadek, odrodzenie kulturowe i polityka językowa, „Sprawy Naro-dowościowe” 2007, nr 30.
 • Dołowy N., Kultury państwowe wobec kultur mniejszościowych. Pojęcie negatywnej toż-samości na przykładzie wybranych kultur mniejszościowych (bretońskiej, łużyckiej, kaszub-skiej), w: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. Goszczyńska J., Szwat- -Gyłybowa G., Warszawa 2008.
 • Favereau F., Bretagne Contemporaine. Langue, Culture, Identité, Morlaix 1993.
 • La langue bretonne а la croisйe des chemins. Deuxiиme rapport gйnйral sur l’йtat de la langue bretonne, Observatoire de la langue bretonne, Office de la langue bretonne, 2002–2007, http://www.ofisbzh.org/upload/Rapport%20Observatoire%202007.pdf.
 • Martray J., Ollivro J., La Bretagne au coeur du monde nouveau, Rennes 2001.
 • Nicolas M., Histoire du mouvement breton, Paris 1982.
 • Quéré A., Les Bretons et la langue bretonne, Ce qu’ils en disent, Brest 2000.
 • G. Pierrot, Du CELIB а l’Europe des régions, „Sterenn. Périodique édité par l’Institut Culturel de Bretagne” 2006, nr 23.
 • www.bretagne.fr/internet/jcms/c_16790/langues-bretonnes.
 • www.cuab.org.
 • www.tmoregions.fr.
 • Żelazny W., Francja wobec mniejszości narodowych. Etniczność, etnopolityka, etnosocjo-logia, Tyczyn 2000.
Notes
PL
EN
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dabd2a85-312b-4bcb-84a0-b14277f5148c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.