PL EN


2016 | 8(44) | 4 | 7-48
Article title

Pojęcie profilaktyki (analiza semiotyczna)

Title variants
The Concept of Prevention (Semantic Analysis)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizuję pojęcie profilaktyki, stawiając sobie za cel wyznaczenie jego pola znaczeniowego. W punkcie wyjścia zajmuję się dziejami zjawiska profilaktyki, etymologią terminu „profilaktyka” i jego znaczeniami w języku polskim − potocznym i naukowym. Następnie prezentuję typy profilaktyki i najważniejsze spory toczone wokół jej celów i metod, aby finalnie zaproponować wstępną charakterystykę zakresową i treściową terminu „profilaktyka”.
EN
The purpose of this article is the semantic analysis of the concept of prevention. The starting point for my analysis is a short history of prophylactics and prevention and an etymology of these terms and the selected meanings in Polish language (in common parlance and in science/humanities). Thereafter I present various types of prevention and the major topics of discussions about the preventic aims and means. Finally, I propose the extensional and intensional characteristic of the term „prevention” (the semantic field of this term).
Year
Volume
Issue
4
Pages
7-48
Physical description
Contributors
 • Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, tł. pol. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii 2005.
 • Czerniachowska R., Profilaktyka, kompensacja, ratownictwo, opieka, pomoc – analiza pojęć i wzajemnych powiązań między nimi, w: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 114-121.
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN 1958-1969.
 • Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce: Jedność 2000.
 • Gaś Z.B., Uzależnienia: skuteczność programów profilaktyki, Warszawa: WSiP 1994.
 • Gindrich P.A., Wokół problematyki rezyliencji, http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/ resilience.html [dostęp: 5.03.2016].
 • Grzelak S., Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce, Warszawa: Scholar 2006.
 • http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/profilaktyka-problemowa [dostęp: 24.02.2016].
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa: Muza 2000.
 • Kryński A.A., Niedźwiecki W., Słownik języka polskiego, Warszawa 1908.
 • Marynowicz-Hetka E., Wymiar profilaktyczny działania pedagoga społecznego. Postawienie problemu, w: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 111-113.
 • Mellibruda J., Profilaktyka problemowa, „Remedium” 1997, nr 10.
 • Okoń W., Profilaktyka, w: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 1998, s. 315-316.
 • Ostaszewski K., Interaktywna profilaktyka, „Remedium” 2005, nr 11/12, s. 36-37.
 • Ostaszewski K., Kierunki i strategie w profilaktyce problemów młodzieży, „Remedium” 2013, nr 3, dodatek: Na uzależnienia behawioralne, s. 1-3.
 • Ostaszewski K., Nowe definicje poziomów profilaktyki, „Remedium” 2005, nr 7/8, s. 40-41.
 • Ostaszewski K., Pozytywna profilaktyka, „Świat Problemów” 2006 nr 3, s. 6-10.
 • Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii, Warszawa: Wiedza Powszechna 1982.
 • Surzykiewicz J., Profilaktyka agresji i przemocy – wybrane aspekty metodologiczne, empiryczne i metodyczne, w: B. Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepaniak, A. Szecówka (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 209-253.
 • Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2008.
 • Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji 2012.
 • Szymańska J., Zamecka J., Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki, w: G. Świątkiewicz (red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2002, s. 19-32.
 • Wojcieszek K.A., Na początku była rozpacz... Antropologiczne podstawy profilaktyki, Kraków: Rubikon 2005.
 • Woynarowska B., Profilaktyka, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2005, s. 943-946.
 • Zdanowicz A. [i in.], Słownik języka polskiego, Wilno 1861.
 • Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz 1994-2005.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dac0757e-173f-424e-a697-f5ca5394084d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.