PL EN


2017 | 11 | 1 | 32-39
Article title

Od Internetu Web 1.0 do Internetu Web 4.0 – ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci

Content
Title variants
EN
From internet Web 1.0 to Internet Web 4.0 – the development of the communication space forms in the global network
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie rozwoju globalnej sieci Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0. Celem pracy jest ukazanie etapów rozwoju Internetu i jego rozumienia oraz postrzegania przez samych internautów. Wychodząc od genezy Internetu, omówiono jego ewolucję skupiając się na reprezentatywnych dla każdej generacji właściwościach poszczególnych technologii internetowych. Analizie poddane zostało zagadnienie sztucznej inteligencji w kontekście przekształceń sieci Internet. Wykorzystana została metoda analityczno-syntetyczna.
EN
The article analyses the development of successive phases of the global network: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 and Web 4.0. The objective of the paper is to establish to what extent the consecutive stages of the Internet development affect both the way it is understood and the way its users are perceived. In the introductory remarks, the origins of the Internet are presented. The main body of the text revolves around particular stages of its development, focusing on features representative for each generation resulting from the advancement of Internet technologies. The problem of artificial intelligence in the context of the Internet changes is also addressed. The last section of the article includes concluding remarks. To discuss the issue, the article employs analytical – synthetic methodology.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
32-39
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Barczak A. (2001), Rewolucja komputerowa a rozwój społeczeństwa informacyjnego, W: M. A. Kłopotek, J. Tchórzewski (red.), XII Ogólnopolskie Konwersatorium nt. Sztuczna inteligencja – nowe wyzwania, SzI- 16’2001 (badania – zastosowania – rozwój). Wydawnictwo AP, Siedlce - Warszawa, s. 5-24.
 • Castells M. (2003), Galaktyka Internetu, Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Gruchoła M. (2012), Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Hasło: Inteligencja, W: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slownik/2561737/inteligencja, (data dostępu: 28.04.2014).
 • Kotuła S. (2007), Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu, W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu: architektura komunikacyjna sieci. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg, s. 181-188.
 • Pikoń K. (2007), ABC Internetu. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Szpunar M. (2010), Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, W: M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów 2. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 251-262.
 • Szpunar M. (2008), Przestrzeń Internetu - nowy wymiar przestrzeni społecznej, W: A. Siwik, L. Haber (red.), Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego. AGH, Kraków, s. 225-234.
 • Święćkowska T. (2008), Wolne oprogramowanie i Open Access. Utopie internetowe czy fenomeny informacyjnego kapitalizmu?, W: P. Żuk (red.), Spotkania z utopią w XXI wieku. Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 130-142.
 • Tasner M. (2011), Blitzmarketing: praktyczny przewodnik po narzędziach Web 3.0. Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Thompson J. (2006), Media i nowoczesność: społeczna teoria mediów. Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • Walecki P., Lasoń W., Trąbka J. (2002), Teoretyczne i praktyczne problemy sztucznej inteligencji, W: M. A. Kłopotek, J. Tchórzewski (red.), Sztuczna inteligencja – Materiały V Konferencji Naukowej. Wydawnictwo AP, Siedlce, s. 19-37.
 • Wójcik W. (2008), Sztuczna inteligencja i metody optymalizacji – od teorii do praktyki. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin.
 • Brachman A. (2013), Raport obserwatorium ICT – Internet przedmiotów. http://www.obserwatoriumit. pl/site/assets/files/1059/internet_of_things.pdf, (data dostępu: 18.10.2015).
 • Dryl T., Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji przedsiębiorstw z klientami, http://docplayer.pl/7933818-Serwisy-spolecznosciowe-web-2-0-jako-element-budowania-interakcji -przedsiebiorstwa-z-klientami.html, (data dostępu: 14.12.2015).
 • Ewolucja Internetu (2011), http://socnetwork.wordpress.com/2011/02/15/ewolucja-internetu/, (data dostępu: 22.02.2014).
 • Kwiatkowska E. M. (2014), Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8(3), s. 60-70, http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/22/pdf/60.pdf, (data dostępu: 19.10.2015).
 • Lubina E. (2008), Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym. E-mentor, nr 1 (23), http:// www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/511, (data dostępu: 05.02.2014).
 • Sareh A., Nematbakhsh M. A., Farsani H. K. (2012), Evolution of the World Wide Web: From Web 1.0 to Web 4.0. International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT), 3 (1), http://airccse.org/journal/ ijwest/papers/3112ijwest01.pdf, (data dostępu: 21.10.2015).
 • Skulimowski M. (2011), Analizator Internetu. http://studiainformatica.polsl.pl/index.php/SI/article/ viewFile/282/281, (data dostępu: 14.12.2015).
 • Stokowska A., Korulska E., Historia Internetu, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/hi-storia_internetu_2.pdf, (data dostępu: 21.02.2014).
 • Tomaszewski M. (2011), Rozwój globalnej sieci komputerowej w kierunku Web 3.0, http://www.ptzp.org. pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/102.pdf, (data dostępu: 22.02.2014).
 • Total number of websites, http://news.netcraft.com/archives/2015/, (data dostępu: 15.12.2015).
 • Walkowska J. (2012), Jeśli nie Web 2.0, to co? Biuletyn EBIB, 2 (129), http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_walkowska.pdf, (data dostępu: 22.02.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dac18371-5832-4c0b-826f-b7ba671c4d17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.