PL EN


2018 | 4 | 255-262
Article title

Jak się rozwijała polska andragogika?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
How has Polish andragogy developed?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is a slightly expanded version of a talk I gave at a seminar which was held to celebrate the 80th birthday of Professor Tadeusz Aleksander. In my argument, I trace the beginnings of andragogy in Poland by discussing the research pursuits of adult education scholars who founded andragogy as a discipline distinct from pedagogy, and I attempt to define the role of Prof. Aleksander in this process. At the same time, I examine Professor Henryk Bedarczyk’s contribution to the development of andragogy
References
 • Aleksander T. (2009), Andragogika, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Aleksander T. i Barwińska D. (red.) (2007), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacja dorosłych, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków – Radom.
 • Kargul J. (2012), Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, PWN, Warszawa.
 • Malewski M. (1982), Metodologiczne problemy andragogiki, „Oświata Dorosłych” nr 6, s. 321–326.
 • Malewski M. (1990), Andragogika w perspektywie metodologicznej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne: metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław Wydawnictwo UWr.
 • Marczuk M. (red.) (1994), Problemy i dylematy Andragogiki, Wyd. Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskie i Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin – Radom.
 • Maziarz C. (1986), Teoretyczna fizjonomia andragogiki, „Oświata Dorosłych” nr 1, s. 10–18.
 • Okiński W. (1935), Procesy samokształceniowe, Poznań, Polski Instytut Socjologiczny.
 • Radlińska H., (1947), Oświata Dorosłych, Ludowy Instytut Oświaty i Kultury Dorosłych, Warszawa.
 • Spasowski W. (1961), Zasady samokształcenia, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Turos L., (1969), Przedmiot, problematyka i metody badań andragogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Turos Lucjan (1972), Wprowadzenie do andragogiki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Turos L. (1975, 1980) Andragogika, Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Urbańczyk F. (1973), Dydaktyka Dorosłych, Ossolineum, Wrocław.
 • Uziembło Adam Olgierd (1968) Andragogika, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej.
 • Wojciechowski K., (1966) Wychowanie dorosłych. Zagadnienia andragogiki, Ossolineum, Wrocław
 • Czerniawska O., (1987), Czy i kiedy dorosły uczący się uczy się? (w:) Uczący się w świetle badań. Materiały konferencyjne 28–29 września 1987, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 26–33.
Notes
Jest to tekst wystąpienia na Seminarium naukowym: Uczący się dorosłych – inspiracje wyzwania trendy, zorganizowanego z okazji 80. urodzin, 55-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora zw. dr hab. Tadeusza Aleksandra, w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 10.10.2018 r
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dac9506b-59c3-4919-bd6d-df17d21ff435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.