PL EN


2015 | 10 | 195 - 216
Article title

Poza „bezpieczniejszym seksem” – bareback i fetyszyzacja seksu bez zabezpieczenia

Authors
Content
Title variants
EN
Beyond ‘Safer Sex’ – Bareback and the Fetishisation of Unprotected Sex
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi krytyczną genealogię zachodniej gejowskiej postsubkultury bareback, która wyłoniła się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w reakcji na patologizację nienormatywnych praktyk seksualnych w publicznym dyskursie prewencji HIV/AIDS, heteronormatywizację gejostwa przez asymilacyjny nurt LGBT oraz jako niezgoda na funkcjonowanie w obrębie – narzuconej przez dominującą (biomedyczną i społeczną) konfigurację dyskursywną – narracji już (albo jeszcze nie) społecznie „uśmierconego”, ale już zawsze śmiercionośnego, bo (s)konstruowanego poprzez doświadczenia podatności i ryzyka, geja. Zaproponuję odczytanie postsubkultury bareback oraz pornografii typu bareback jako kulturowej krytyki hegemonicznego instytucjonalnego oraz ideologicznego status quo współczesnego systemu-świata, tj. heteronormatywnego dyskursu zdrowia publicznego, heteroprokreacyjnych filozofii polityczno-społecznych, filozofii neoliberalnego indywidualizmu czy prosystemowego dyskursu moralności.
EN
The article, “Beyond ‘Safer Sex’ – Bareback and the Fetishisation of Unprotected Sex,” is a critical genealogy of the Western gay post-subculture of barebacking, which emerged during the 90s as a reaction to the pathologization of non-normative sexual practices in the public discourse of HIV/AIDS prevention as well as the heteronormativization of the gay identity by the assimilative LGBT movement; also, it can be read as a breaking away from the – imposed by the dominant (biomedical and social) discursive configuration – narrative of an already (or not yet) socially discarded, and always already deadly (because constructed through the experiences of vulnerability and risk), gay identity. I propose a reading of the post-subculture of barebacking and the bareback porn as a cultural critique of the hegemonic institutional and ideological status quo of the modern world-system with its heteronormative public health discourse, heteroreproductive social and political philosophies, philosophy of neoliberal individualism, and normative discourse of morality.
Keywords
Publisher
Year
Issue
10
Pages
195 - 216
Physical description
Contributors
author
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
References
 • Banot, Aleksandra, Majka, Rafał. 2012. Wstęp. W: (red.) Banot, Aleksandra, Barabasz, Anna, Majka, Rafał. Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 7-16.
 • Bauman, Zygmunt. 2005. Życie na przemiał. Tłum. Tomasz Kunz. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 • Beck, Ulrich. 2008. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości. Tłum. Stanisław Cieśla. Warszawa: Scholar.
 • Dean, Tim. 2009. Unlimited Intimacy. Reflections on the Subculture of Barebacking. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Edelman, Lee. 2004. No Future. Queer Theory and the Death Drive. Durham and London: Duke University Press.
 • Edelman, Lee. 2012. Przyszłość to dziecinne mrzonki. Tłum. Tomasz Sikora. W: (red.) Gajewska, Agnieszka. Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s. 657-711.
 • Gauthier, Deann K., Forsyth, Craig J. 1999. Bareback Sex, Bug Chasers, and the Gift of Death. „Deviant Behaviour” 20, s. 85-100.
 • Giddens, Anthony. 2010. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. Alina Sulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hanson, Ellis. 1991. Undead. W: (red.) Fuss, Diana. Inside/out: lesbian theories, gay theories. New York: Routledge, s. 324-340.
 • Haraway, Donna. 1993. Biopolitics of Postmodern Bodies: Determinations of Self in Immune System Discourses. W: (red.) Lindenbaun, Shirley, Lock, Margaret M. Knowledge, power and practice: the anthropology of medicine and everyday life. Berkeley: University of California Press, s. 363-410.
 • Kirschenbaum, Matthew. 2013. Limited Intimacies. Restricted Pleasures in a Members-Only Club. https://www.academia.edu/6213943/Limited_Intimacies_Restricted_Pleasures_in_a_Members-Only_Club; dostęp: 02.04.2014.
 • Land, Julie. 2007. Obecność w mediach – za jaką cenę? Analiza uwierzytelniania przez media głównego nurtu ruchu gejowskiego w latach 80. i 90. XX wieku. Tłum. Inga Gorgon. „InterAlia” 2. http://interalia.org.pl/pl/artykuly/2007_2/02_obecnosc_w_mediach_za_jaka_cene.htm; dostęp: 03.02.2014.
 • Lupton, Deborah. 2003. Medicine as Culture. Illness, Disease and the Body in Western Societies. 2nd edition. London: Sage Publications.
 • MacDonald, Theodore H. 1998. Rethinking Health Promotion: A Global Approach. London and New York: Routledge.
 • O’Hara, Scott. 1997. Autopornography: A Memoir of Life in the Lust Lane. New York: Harrington Park Press.
 • Price-Smith, Andrew T. 2009. Contagion and Chaos. Disease, Ecology, and National Security in the Era of Globalization. Cambridge, Massachusetts: the MIT Press.
 • Russo, Vito. 1999. A Test of Who We Are As a People. W: (red.) Gross, Larry, Woods, James D. The Columbia Reader. On Lesbians and Gay Men in Media, Society, and Politics. New York: Columbia University Press, s. 408-410.
 • Shildrick, Margrit. 2001. Vulnerable bodies and ontological contamination. W: (red.) Bashford, Alison, Hooker, Claire. Contagion. Historical and cultural studies. London and New York: Routledge, s. 153-167.
 • Sullivan, Andrew. 1996. Virtually Normal: An Argument about Homosexuality. New York: Vintage Books.
 • Treichler, Paula A. 2000. AIDS, Homophobia, and Biomedical Discourse: An Epidemic of Signification. W: (red.) Hartley, John, Pearson, Roberta E. American Cultural Studies. A Reader. Oxford: Oxford University Press, s. 325-339.
 • Turner, Bryan S. 1996. The Body and Society: Explorations in Social Theory. 2nd edition. London: Sage Publications.
 • van Loon, Joost. 2002. Risk and Technological Culture. Towards a sociology of virulence. London and New York: Routledge.
 • Varney, Aidan T.A. 2013. Queer Theory Does It Raw: The Sociopolitical (Un)intelligibility of Barebackers’ Bodies. W: (red.) Yekani, Elahe Haschemi, Kilian, Eveline, Michaelis, Beatrice. Queer Futures. Reconsidering Ethics, Activism, and the Political. Famham UK: Ashgate Publishing Group, s. 220-231.
 • Waldby, Catherine. 2005. AIDS and the Body Politics. Biomedicine and sexual difference. London and New York: Routledge.
 • Warner, Michael. 2001. The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Weseli, Agnieszka. 2010. UFA TO TAO. „InterAlia” 5. http://interalia.org.pl/pl/artykuly/aktualny_numer_2010_5/04_ufa_to_tao.htm; dostęp: 07.12.2013.
 • Williams, Linda. 2010. Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widoczności”. Tłum. Justyna Burzyńska, Irena Hansz i Miłosz Wojtyna. Gdańsk: słowo/ obraz, terytoria.
 • Zacher, Mark W., Keefe, Tania J. 2008. The Politics of Global Health Governance United by Contagion. New York: Palgrave MacMillan.
 • Žižek, Slavoj. 2007. Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej. Tłum. Julian Kutyła. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • http://aids.about.com/b/2014/02/17/update-on-hiv-and-life-expectancy-in-2014.htm; dostęp: 14.04.2014.
 • http://www.aidsmeds.com/articles/life_expectancy_1667_24972.shtml; dostęp: 14.04.2014.
 • http://www.dailymail.co.uk/health/article-178297/HIV-positive-men-fathers.html; dostęp: 14.04.2014.
 • http://www.pewinternet.org/2012/04/13/digital-differences/; dostęp: 16.04.2014.
 • http://www.pewinternet.org/fact-sheets/mobile-technology-fact-sheet/; dostęp: 16.04.2014.
 • http://www.positivelivingbc.org/news/140219/longer-life-expectancy-hiv-positive-people-north-america; dostęp: 14.04.2014.
 • http://www.sfgate.com/health/article/How-men-with-HIV-can-safely-become-dads-4258290.php; dostęp: 14.04.2014.
 • https://www.census.gov/hhes/computer/files/2012/Computer_Use_Infographic_FINAL.pdf; dostęp: 16.04.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dacb8a54-bb1e-44a0-991c-e61ba867f389
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.