PL EN


2016 | 5 | 6 | 74-84
Article title

Rola dojrzałości reżimu regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej

Content
Title variants
EN
Maturity of regulatory regime in a process of deregulation of a sector. Telecommunication sector example
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę określenia relacji zachodzących między zjawiskiem deregulacji sektora telekomunikacyjnego a poziomem kultury regulacyjnej (infrastruktury regulacyjnej). Wprowadzono w nim opis infrastruktury regulacyjnej, zaprezentowano sposoby jej przedstawienia oraz podejście analityczne do ujęcia istniejących zależności między deregulacją a infrastrukturą regulacyjną w sektorze. Przeprowadzono również analizę mającą na celu weryfikację hipotezy o możliwym, pozytywnym wpływie dojrzałości regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym na skalę deregulacji sektorowej. Dla uniknięcia dwuznaczności czy nieścisłości, zdefiniowano pojęcia wykorzystywane w rozważaniach teoretycznych. Metodyka pracy obejmuje zestawienia publikowane w latach 2000–2014 przez OECD, dotyczące wszystkich krajów, dla których istnieją spójne, porównywalne dane statystyczne co do zmiennych ekonomicznych w zakresie deregulacji i kondycji ekonomicznej. Celem artykułu jest uzyskanie, na podstawie analizy danych liczbowych, odpowiedzi na pytanie badawcze: czy dojrzałość reżimu regulacyjnego w sektorze telekomunikacyjnym przekłada się na skalę deregulacji sektora?
EN
There is an endeavor undertaken in the paper to outline the relations between deregulation phenomenon and the level of regulatory infrastructure maturity. The content of the article introduces the description of regulatory infrastructure, the methods if its presentation as well as the analytical approach to the relations between deregulation and regulatory infrastructure in telecommunications sector. The empirical analysis was directed to verify the hypothesis on the possible, positive impacts of the maturity of regulatory infrastructure on the scale of deregulation in telecommunications. The notions of the scale of deregulation and the condition of sectoral regulator were defined. The methodology of the analysis encompasses the period of 2000-2014 and the data reported within OECD databases which are complete and comparable for a particular countries. The aim of the article is the presentation of the effects of the analysis based on the research question: Does the maturity of regulatory infrastructure translate into the scale of deregulation in telecommunications sector?
Year
Volume
5
Issue
6
Pages
74-84
Physical description
Dates
published
2016-10-31
online
2016-10-31
Contributors
 • Doktor, adiunkt w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie
author
 • Doktor nauk ekonomicznych; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Balleisen, E. i Brake, E. (2012). Historical Perspective and Better Regulatory Governance: An Agenda for Institutional Reform. Rethinking Regulation Working Paper Series, No. 2, October. Pozyskano z: http://kenan.ethics.duke.edu/regulation/files/2012/10/RETHINKING-REGULATION-WORKING-PAPER-SERIES_2.pdf.
 • Bamberger, K.A. (2006). Regulation as Delegation: Private Firms, Decisionmaking, and Accountability in the Administrative State. Duke Law Journal, 56(377). Pozyskano z: http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1212.
 • Beiter, P., Koske, I., Naru, F. i Wanner, I. (2014). Economic regulators – their independence, accountability and scope of action. OECD Economics Department Working Papers, forthcoming.
 • Brown, A.C., Stern, J., Tenenbaum, B. i Gencer, D. (2006). Handbook for evaluating infrastructure regulatory systems. Waszyngton: The World Bank.
 • Garbicz, M. (2011). Spory wokół pryncypiów w ekonomii i kryzys regulacji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 109. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Gilardi, F. (2008). Delegation in the regulatory state: independent regulatory agencies in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Indicators of Product Market Regulation Homepage. Pozyskano z: http://www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm.
 • Laffont, J.J. (2005). Regulation and Development. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Laffont, J.J. i Tirole, J. (1993). A theory of incentives in procurement and regulation. Cambridge Massachusetts London England: The MIT Press.
 • Laffont, J.J. i Tirole, J. (2000). Competition in telecommunications. London, Cambridge: MIT Press.
 • Projekt opinii Sekcji Jednolitego Rynku Produkcji i Konsumpcji w sprawie samoregulacji i współregulacji we wspólnotowych ramach prawnych, INT/754 Samoregulacja i współregulacja, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela 2015.
 • Sappington, D.E.M. i Weisman, D.L. (1996). Designing incentive regulation for the telecommunications industry. Cambridge, Massachusetts, Washington DC: AEI Studies in Telecommunications Deregulation, The MIT Press & the AEI Press.
 • Śliwa, R. (2014). Regulacja bodźcowa w telekomunikacji. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1–2.
 • Stern, J. (2006). Evaluating infrastructure regulators – developing UK and international practice. A CRI occasional lecture held at the Royal Society on 26th September 2006 Chaired by Professor Ralph Turvey, Chairman, CRI. Pozyskano z: http://www.bath.ac.uk/management/cri/pubpdf/Occasional_Lectures/17_stern.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dacfc411-e4f1-446e-aef0-a4b30518a8f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.