PL EN


2015 | 16 | 4 | 24-33
Article title

WIELOWYMIAROWA ANALIZA PORÓWNAWCZA W UJĘCIU DYNAMICZNYM NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH CHARAKTERYSTYK EKONOMICZNYCH

Content
Title variants
EN
DYNAMIC MULTIVARIATE COMPARATIVE ANALYSIS FOR CHOOSEN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie kierunku i siły zmian demograficznych oraz wybranych charakterystyk ekonomicznych zachodzących w Polsce, konstrukcja mierników syntetycznych oraz ich prognoz, a także sporządzenie rankingu województw i porównanie różnych metod prognozowania mierników syntetycznych. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy metod badawczych, zaś druga część to analiza empiryczna wybranych charakterystyk demograficznych i ekonomicznych, konstrukcja mierników syntetycznych z uwzględnieniem dynamiki zmiennych oraz wnioski.
EN
The aim of the paper is to analyze the dynamic demographic and economic changes that are observed in Poland from 2005 to 2014. General tendencies in Polish population age structure were shown. Besides, some dependencesbetween demographic variables and chosen economic indicators were presented. By means of selected dynamic multivariate comparative analysis tools the regions of Poland were characterized and compared.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
24-33
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Matematyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
author
 • Katedra Matematyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Duncan C. J. and Scott S. (1998) Human Demography and Disease, UK Cambridge, University Press, pp. 103-110.
 • Fihel A., Okólski M. (2012) Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Giri Narayan C. (2004) Multivariate Statistical Analysis, USA Marcel Dekker, pp. 435-526.
 • Holzer J. Z. (2003) Demografia, PWE, Warszawa.
 • Ostasiewicz W. (red.) (1999) Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Panek T. (2009) Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. SGH, Warszawa.
 • Rencher A. C. (2002) Methods of Multivariate Analysis, USA, John Wiley & Sons.
 • Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K. (1991) Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, SGH, Monografie i Opracowania nr 336, Warszawa.
 • Suchecki B. (red) (2010) Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Warszawa.
 • Tarczyński W. (2004) Dynamiczne ujęcie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Metody Ilościowe w Ekonomii, cz I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • www.bdl.gus.pl (dostęp dnia 1.06.2015)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dad54882-7710-434c-a4ad-ecc685a24a60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.