PL EN


2017 | 3(23) | 11
Article title

Współczesny patriotyzm a jego historyczna różnorodność

Authors
Content
Title variants
EN
Contemporary patriotism and its historical diversity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Patriotism has been widely interpreted, usually as love for the motherland, dedication and devotion to one’s state and identification with the whole nation. The classification of this term, on the basis of how it is understood in Poland and in the whole world, indicates its multi-faceted and multi-criterial dimensions. Patriotism has been perceived as a crucial element of the awareness of a civil society, where the respect for one’s motherland co-exists with regard for other cultures and communities. Formerly, patriotism was a very important value. It is not only a state of mind, a sense of unity with one’s nation, but it also includes deeds resulting from deliberate actions. Throughout history, bursts of patriotism played a significant role in many wars, in shaping the identity and in the interpretation of love for the motherland.
Contributors
 • Akademia Sztuki Wojennej
References
 • 1.Burgoński Piotr, Patriotyzm w Unii Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2008.
 • 2. Chudy Wojciech, Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, Biblioteka Ethosu, Lublin, 2002
 • 3. Górny Jan, V pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitarnej, Olsztyn, 1997.
 • 4. Jedliński Ryszard, Świat wartości uczniów kończących szkołę podstawową, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 1998.
 • 5. Jedynak Barbara, Dziedzictwo obyczaju narodowego Polaków: pamięć i zapomnienie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2004. 6. Kaliński Mirosław (red.), Wychowanie patriotyczne żołnierzy. Tradycja i współczesność, MON, Warszawa, 2006.
 • 7. Karpiński Jakub, Polska, komunizm, opozycja, Polonia, Warszawa,1988.
 • 8. Kloczkowski Jacek (red.), Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, 2008
 • 9. Kloczkowski Jacek (red.), Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, 2007.
 • 10. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Świat Książki, Warszawa, 2001.
 • 11. Król Marcin, Patriotyzm przyszłości, Rosner i Wspólnicy, Warszawa, 2004.
 • 12. Kuraszkiewicz Robert, Polityka nowoczesnego patriotyzmu, Klub Książki Katolickiej, Dębogóra, 2010.
 • 13. Lewowicki Tadeusz, Przemiany oświaty, Żak, Warszawa, 1994.
 • 14. Malinowski Ludwik, Barwy patriotyzmu, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, 1987.
 • 15. Nussbaum Martha, For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism, Beacon Press, Boston, 1996.
 • 16. Ossowski Stanisław, Analiza Socjologiczna pojęcia ojczyzny, [w:] Dzieło, t.3, PWN, Warszawa, 1967;
 • 17. Ponczek Eugeniusz, Sepkowski Andrzej (red. nauk.), Cywilizacyjna toż- samość europejska a polski patriotyzm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Włocławek, 2006.
 • 18. Sadowski Jerzy (red.), Oblicza patriotyzmu, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2009.
 • 19. Walicki Andrzej, Trzy patriotyzmy, Res Publica, Warszawa, 1991.
 • 20. Wesołowska Eugenia Anna, Paweł Włodkowicz wzorcem osobowym współczesnego patrioty, UMK, Toruń, 2002.
 • 21. Wielka Encyklopedia PWN, PWN, t. 20, Warszawa, 2004.
 • MacIntyre Alasdair, Czy patriotyzm jest cnotą?, Etyka Praktyczna, nr 3/2012, http://etykapraktyczna.pl/pismo-/numer-3/czy-partiotyzm-jest-cnota.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dad87253-22e7-4a68-bfb4-c4f3f4fa0b61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.