PL EN


2014 | 87-88 | 255-261
Article title

Od Teatrografu do seriali. O czechosłowackich interaktywnych projektach audiowizualnych

Authors
Title variants
EN
From Theatregraph to TV series. on Czechoslovak interactive audiovisual projects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor omawia trzy najważniejsze interaktywne czechosłowackie utwory audiowizualne: film „Kinoautomat” (1967) Radúza Činčery oraz seriale „Dylematy kucharza Świętopełka” („Rozpaky kuchaře Svatopluka”, 1985) w reżyserii Františka Filipa i „Grzechy dla ojca Knoxa” („Hříchy pro pátera Knoxe”, 1992) w reżyserii Dušana Kleina. Marecki wskazuje na prekursorski w skali światowej charakter projektów oraz sytuuje je w kontekście specyficznych dla Czechosłowacji eksperymentów i wynalazków teatralnych (Teatrograf i Laterna Magica).
EN
The author discusses the three most important Czechoslovak interactive audiovisual works: the film „Kinoautomat” (1967) by Radúz Činčera, TV series „Rozpaky kuchaře Svatopluka” (1985) directed by František Filip and „Hříchy pro pátera Knoxe” (1992) directed by Dušan Klein. Marecki points to the pioneering on the world scale character of the audiovisual projects and places them in the context of theatre experiments and inventions specific for Czechoslovakia (Theatregraph and Laterna Magica).
Year
Issue
Pages
255-261
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Kultury Współczesnej, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
  • Chrástek, Zdeněk. 2011. Kinoautomat – vznik a uvedení prvního českého interaktivního filmu. Brno
  • Spáčilova, Mirka. 1985. Kuchař v rukou diváků. „Svobodné slovo”. 11.01.
  • Szczygieł, Mariusz. Kinoautomat. http://www.mariuszszczygiel.com.pl/345,blog/kinoautomat
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dad92e0b-6593-4b9e-9404-b938076df941
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.